Nosné překlady

NOSNÉ PŘEKLADY YTONG
  • Okamžitá únosnost
  • Snadná a rychlá montáž
  • Minimalizace tepelných mostů
  • Nízká hmotnost, Vysoká přesnost
  • Omezení mokrého procesu
  • Výborná požární odolnost
  • Ekologická nezávadnost

    

Norma/předpis

ČSN EN 845-2 Překlady

Použití

Nosné překlady Ytong NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přes - ných tvárnic Ytong; v nosných i ne - nosných stěnách.

Profilování

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny k přímému zabudování.
Překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být 250 mm (min. 200 mm) viz tabulka. Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu. Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní ploše překladu je uvedena únosnost v kN/m.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Důležitá upozornění

Použít se smí pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem a nejsou poškozené. Překlady se nesmí zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Pro danou tloušťku zdiva a světlost otvoru je odpovídající typ překladu uveden v tabulce. Správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat vzhůru.

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem

  • Základní údaje
  • Dokumenty ke stažení

Základní údaje - nosné překlady

λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λU = 0,176 W/(m.K)
P4,4-600
 
 
rozměry
š x v x d
 
max. světlost
otvoru
 
maximální
zatížení 1]
qd
expediční
hmotnost
 
požární
odolnost
 
typ [mm] [mm] [kN/m] [kg] [min]
NOP II/2/23 200 x 249 x 1300 900 23 54 60
NOP III/2/21 200 x 249 x 1500 1100 21 62 60
NOP IV/2/15 200 x 249 x 1750 1350 15 73 60
NOP V/2/13 200 x 249 x 2000 1500 13 83 60
NOP II/3/23 250 x 249 x 1300 900 23 68 60
NOP III/3/22 250 x 249 x 1500 1100 22 78 60
NOP IV/3/20 250 x 249 x 1750 1350 20 91 60
NOP V/3/17 250 x 249 x 2000 1500 17 104 60
NOP VI/3/14 250 x 249 x 2250 1750 14 117 60
NOP II/4/23 300 x 249 x 1300 900 23 81 60
NOP III/4/22 300 x 249 x 1500 1100 22 94 60
NOP IV/4/23300 x 249 x 175013502310960
NOP V/4/20300 x 249 x 200015002012560
NOP VI/4/17300 x 249 x 225017501714160
NOP VII/4/14300 x 249 x 250020001415660
NOP II/5/23375 x 249 x 13009002310160
NOP III/5/22375 x 249 x 150011002211760
NOP IV/5/23375 x 249 x 175013502313760
NOP V/5/23375 x 249 x 200015002315660
NOP VI/5/22375 x 249 x 225017502217660
NOP VII/5/18375 x 249 x 250020001819660

Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


Produktový katalog
Pracovní postupy
CE štítek Ytong - Překlady překlady nosné NOP
ES Prohlášení o shodě YTONG - překlady nosné NOP

Prohlášení o vlastnostech výrobků dle 305-2011

20000045 Ytong P4,4-600 NOP 375/1300

20000046 Ytong P4,4-600 NOP 375/1500

20000047 Ytong P4,4-600 NOP 375/1750

20000048 Ytong P4,4-600 NOP 375/2000

20000049 Ytong P4,4-600 NOP 375/2250

20000050 Ytong P4,4-600 NOP 300/1300

20000051 Ytong P4,4-600 NOP 300/1500

20000052 Ytong P4,4-600 NOP 300 1750

20000053 Ytong P4,4-600 NOP 300/2000

20000054 Ytong P4,4-600 NOP 300/2250

20000055 Ytong P4,4-600 NOP 250/1300

20000056 Ytong P4,4-600 NOP 250/1500

20000057 Ytong P4,4-600 NOP 250/1750

20000058 Ytong P4,4-600 NOP 250/2000

20000059 Ytong P4,4-600 NOP 250/2250

20000060 Ytong P4,4-600 NOP 200/1300

20000061 Ytong P4,4-600 NOP 200/1500

20000062 Ytong P4,4-600 NOP 200/1750

20000063 Ytong P4,4-600 NOP 200/2000

20000064 Ytong P4,4-600 NOP 375/2500

20000065 Ytong P4,4-600 NOP 300/2500

CE štítky dle 305-2011

20000045 Ytong P4,4-600 NOP 375/1300

20000046 Ytong P4,4-600 NOP 375/1500

20000047 Ytong P4,4-600 NOP 375/1750

20000048 Ytong P4,4-600 NOP 375/2000

20000049 Ytong P4,4-600 NOP 375/2250

20000050 Ytong P4,4-600 NOP 300/1300

20000051 Ytong P4,4-600 NOP 300/1500

20000052 Ytong P4,4-600 NOP 300 1750

20000053 Ytong P4,4-600 NOP 300/2000

20000054 Ytong P4,4-600 NOP 300/2250

20000055 Ytong P4,4-600 NOP 250/1300

20000056 Ytong P4,4-600 NOP 250/1500

20000057 Ytong P4,4-600 NOP 250/1750

20000058 Ytong P4,4-600 NOP 250/2000

20000059 Ytong P4,4-600 NOP 250/2250

20000060 Ytong P4,4-600 NOP 200/1300

20000061 Ytong P4,4-600 NOP 200/1500

20000062 Ytong P4,4-600 NOP 200/1750

20000063 Ytong P4,4-600 NOP 200/2000

20000064 Ytong P4,4-600 NOP 375/2500

20000065 Ytong P4,4-600 NOP 300/2500

Vlastnosti a výhody

 

Nejvýhodnější nabídka Ytong

 

DVD - Neuvěřitelný příběh mého domu