Stropní, střešní a stěnové dílce

STŘEŠNÍ A STROPNÍ SYSTÉM
 • Na zakázku průmyslově vyráběné vyztužené dílce
 • Dimenzování dle požadavků zákazníka
 • Snadná a rychlá montáž
 • Okamžitá únosnost
 • Bez montážního podepření a bednění
 • Montáž za každého počasí
 • Omezení mokrého procesu na stavbě
 • Nízká objemová hmotnost
 • Výborné stavebně fyzikální vlastnosti
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost


    

Norma/předpis

EN 12602

Výrobek a použití

Pórobetonové prefabrikované vyztužené panely určené pro nosnou konstrukci obvodových či vnitřních dělících stěn zejména v průmyslový výstavbě, dále pro konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou panely okamžitě nosné.

Rozměrové tolerance

Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm

Profilování

Čela: Hladká
Podélné plochy: Pero, drážka (příp. zalévací drážka)

Dimenzování

Stropní a střešní dílce se dimenzují individuálně (zakázková výroba) podle EN 12602. Stěnové panely (dílce) se dimenzují individuálně (zakázková výroba) podle EN 12602. Údaje v níže uvedené tabulce jsou orientační.

Zpracování

Stropní a střešční dílce se pokládají zpravidla autojeřábem pomocí speciálních montážních kleští. Povrch úložných konstrukcí (horní hrany zdiva) musí být rovný a hladký, aby se umožnilo uložení dílců plnou plochou na podklad. Po uložení panelů se po obvodě stropu vyzdí věncové tvárnice. Mezi panely a věncovkami se vyarmují ztužující věnce. U panelů se zalévacími drážkami se výztuž vloží rovněž do podélných zalévacích drážek. Poté se provede betonáž věnců a zalití drážek betonem dle projektu.
Stěnové dílce se montují zpravidla autojeřábem pomocí speciálních montážních kleští na nosnou konstrukci. Montáž provádí firmy specializované na tuto činnost.

Důležitá upozornění

- Zabudovat se smí pouze dílce nepoškozené (dopravou, manipulací).
- Stěnové dílce se vyrábí „na míru“ dle požadavků zákazníka, na stavbě se nesmí zkracovat ani jinak tvarově upravovat.
- Správná poloha dílce ve stavbě je určena šipkami v čelech panelů, tyto šipky musí vždy (tj. i při dopravě a montáži) směřovat vzhůru.
- Výroba a dimenzování panelů se provádí dle EN 12602.

Reakce na oheň

Stupeň hořlavosti: A – nehořlavé

Povrchové úpravy

Podhled s přiznanými spárami:
- přestěrkování
- nátěr
Podhled hladký:
- zatmelení spar
- vyztužení pruhy sítí přes spáry
- stěrka nebo vnitřní sádrová (vápenosádrová) omítka
Horní povrch:
- podlahové nebo střešní vrstvy dle projektu

Povrchové úpravy - stěnové dílce

Vnitřní: nátěry.
Vnější: nátěry vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům, dostatečně pružné – akrylátové, silikátové, silikonové.

 • Základní údaje
 • Expediční údaje
 • Technické údaje
 • Dokumenty ke stažení

Základní údaje - stropní a střešní dílce

třída
 
rozměry
š x v x max.d
orientační hodnoty závislosti rozpětí a provozního zatížení
(užitné + nahodilé) 2)
  [mm] 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 [kN/m2]
P3,3-600 300-625 x 150 x 4000 4,00 3,80 3,50 3,30 3,10 NE NE m
P3,3-600 300-625 x 200 x 6000 5,40 5,00 4,60 4,40 4,20 NE NE m
P3,3-600 300-625 x 240 x 6000 6,00 5,90 5,50 5,20 4,90 NE NE m
P4,4-600 300-625 x 200 x 5000 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,80 4,60 m
P4,4-600 300-625 x 240 x 6000 6,00 6,00 6,00 5,90 5,70 5,50 5,30 m

2) Dimenzování individuálně dle EN 12602

 

Stěnové dílce P3,3-500

Typ
 
rozměry
š x v x max.d
požární odolnost
  [mm] min
NAV 150 600,625,750 x 150 x max 6000 180
NAV 200 600,625,750 x 200 x max 6000 ≥180
NAV 250 600,625,750 x 250 x max 6000 ≥180
NAV 300 600,625,750 x 300 x max 6000 ≥180
NAV 300 600,625,750 x 300 x max 6000 ≥180
NAV 375 600,625,750 x 375 x max 6000 ≥180

Po domluvě až 8000 mm

Expediční údaje - stropní, střešní, stěnové dílce

třída rozměry
š x v x max.d
expediční
hmotnost
  [mm] [kg/m2]
P3,3-600 300-625 x 150 x 4000 126
P3,3-600 300-625 x 200 x 6000 168
P3,3-600 300-625 x 240 x 6000 212
P4,4-600 300-625 x 200 x 5000 168
P4,4-600 300-625 x 240 x 6000 202
P3,3-500 600,625,750 x 150 x max 6000 101
P3,3-500 600,625,750 x 200 x max 6000 134
P3,3-500 600,625,750 x 250 x max 6000 168
P3,3-500 600,625,750 x 300 x max 6000 202
P3,3-500 600,625,750 x 300 x max 6000 202
P3,3-500 600,625,750 x 375 x max 6000 252

Technické vlastnosti - stropní, střešní, stěnové dílce

třída pórobetonu P3,3-600 P4,4-600 P3,3-500  
Pevnost v tlaku 3,3 4,4 3,3 N/mm2
Expediční hmotnost 8,4 8,4 6,2 kN/m3
Součinitel tepelné vodivosti
(P=50%) λ10,dry
0,16 0,16 0,13 W/m.K
Faktor difuzního odporu μ 5/10 5/10 5/10 -
Požární odolnost 30 - 90 30 - 90 180 min
 

Nejvýhodnější nabídka Ytong

 

DVD - Neuvěřitelný příběh mého domu