Vnitřní stěrka hlazená

 • Extra hladký povrch
 • Hygienická čistota prostředí
 • Vysoce prodyšná
 • Vyztužená vlákny
 • Snadno opravitelná

Specifikace

Speciální stěrka pro vytváření extra hladkého povrchu, prodyšná, vysoce alkalická (pH > 12) – znemožňuje rozvoj plísní a řas. S hydrofilní schopností – pohlcuje vodní páru, a tím reguluje vzdušnou vlhkost. Snadno opravitelná po poškození.

Norma/předpis

EN 998-1

Použití

Pro finální hladké povrchové vrstvy vnitřních omítek. Stěrku lze provést jako broušenou nebo hlazenou.

Složení

Suchá směs je složena z vápenného hydrátu, plniv, vlákna a zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu

Stěrka Ytong vápenná jemná se nanáší po odpovídající technologické přestávce na podklad z vápenocementových a vápenných omítek bez nutnosti penetrace. Při hodně savém podkladu je vhodné podklad navlhčit.

Zpracování

Do čisté nádoby nalijeme odpoví­dající množství vody, (12 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. Používáme elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem [1]. Mícháme do té doby, než bude mít směs optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát cca 20 minut a znovu důkladně promícháme.

Aplikace

Stěrku naneseme ručně na podklad v tloušťce 1–2 mm ocelovým kletovacím hladítkem [2] a po stažení necháme zavadnout. Po zavadnutí (podle teplotně vlhkostních podmínek a savosti podkladu cca do 2 hodin) celou plochu přetáhneme ještě jednou vrstvou tloušťky do 1 mm a jemně vyhladíme. Pro dosažení extra hladkého povrchu je možné po 24 hodinách stěrku upravit broušením.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chraňte před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

Zajištění kvality

Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají EN 998-1 a SŘV je nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.
 • Základní údaje

  Základní údaje - vnitřní stěrka hlazená

    hodnota jednotka
  Sypná hmotnost 1030kg/m3
  Zrnitost 0,3mm
  Spotřeba záměsové vody 12 l/pytle
  Opakované promíchání směsi po 20 min
  Minimální teplota zpracování ≥ 5 °C
  Doba zpracování 2 hod.
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost 12 měsíc
  Obsah pytle 20 kg/l
  Orientační spotřeba suché maltové směsi 1.51/1 mm kg/m², kg/m³
  Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
  Maximální tloušťka vrstvy 3 mm
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vnitřní stěrka hlazená

    hodnota jednotka
  Pevnost v tlaku Kategorie CS I N/mm²
  Přídržnost. 0,2N/mm²
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % 0,39 W/(m.K)
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % 0,44W/(m.K)
  Faktor difuzního odporu μ ≤ 9 -
  Reakce na oheň tř. A1 -
  Kapilární absorbce vody max. W0kg/m2min0,5
 • Pracovní postup

  Vhodné mísidlo

  Natahování stěrky
  [2a] Nanášení stěrky ocelovým hladítkem
  Kletování
  [2B] Nanášení či vyrovnání stěrky ocelovým kletovacím hladítkem
 • Dokumenty ke stažení