Obloukové segmenty

OBLOUKOVÉ SEGMENTY YTONG
 • Kreativní oblé tvary příček
 • Prefabrikované zakřivení bez pracného opracování a broušení
 • Hladký povrch usnadňuje finální úpravy

Specifikace

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Spirálové a kruhové sprchy. Nenosné vnitřní stěny, dělící příčky, přizdívky, obezdívky a interiérové prvky s obloukovým půdorysem

Profilování

Hladké obloukové tvárnice šířky 100 mm

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat celoplošné maltování ložných i styčných spar.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.

Malta

Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové nebo sádrovápené omítky výrobcem určené k omítání pórobetonu
Technologický postup provádění musí být specifikován výrobcem.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
 • Technické vlastnosti

  Základní údaje - obloukové segmenty

  třída pórobetonu: P2-500
  Pevnost v tlaku průměrná 2,5 [N/mm2]
  Objemová hmotnost v suchém stavu 500 [kg/m3]
  Hmotnost zdiva bez omítek 600 [kg/m3]
  Faktor difuzního odporuµ 5/10 -
  Obloukový segment R 100/90/30° R 60/50/60°  
  Poloměr vnější Re 1000 600 [mm]
  Poloměr vnitřní Ri 900 500 [mm]
  Výseč kruhu 30° 60° [stupeň]
  Výška 249 249 [mm]
  Šířka 100 100 [mm]
  Hmotnost jednoho kusu 7,0 8,0 [kg]
  Počet kusů na paletě 36 36 [ks]

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


 • Dokumenty ke stažení