Přesné příčkovky

PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG
 • Snadné a rychlé zdění bez odpadu
 • Vysoká přesnost vyzděných stěn
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká požární odolnost

Specifikace

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nenosné vnitřní stěny, požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov, přizdívky a obezdívky v interiérech

Profilování

Hladké nebo s perem a drážkou (PD), šířky: 100, 125 a 150 mm

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.

Malta

Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové nebo sádrovápené omítky výrobcem určené k omítání pórobetonu
Technologický postup provádění (příprava podkladu, tloušťka vrstev, doba zrání, povrchová úprava) musí být specifikován výrobcem.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
 • Základní údaje

  Základní údaje - přesné příčkovky


  rozměry příčkovek
  š x v x d
  tloušťka zdiva

  tepelný odpor
  Rdry
  neprůzvučnost
  RW
  požární odolnost EIW
  [mm] [mm] [m2.K/W] [dB] min
  P2-500 100 x 249 x 599 100 0,77 37 120
  P2-500 125 x 249 x 599 125 0,96 39 180
  P2-500 150 x 249 x 599 150 1,15 41 180
 • Expediční údaje

  Expediční údaje - přesné příčkovky


  rozměry šířka, výška, délka spotřeba malty na 1m2zdiva
  HL/PDK
  směrná pracnost zdění počet kusů na paletě obsah palety plocha zdiva na paletě
  [mm] [kg/m2] [h/m3] [ks] [m3] [m2]
  P2-500 100 x 249 x 599 1,4/1,1 5,50 90 1,342 13,50
  P2-500 125 x 249 x 599 1,8/1,3 4,00 72 1,342 10,80
  P2-500 150 x 249 x 599 2,1/1,5 3,20 60 1,342 9,00
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - přesné příčkovky a zdivo

  značka pórobetonu: P2-500
  Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) 2,8 [N/mm²]
  Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max. 500 [kg/m3]
  Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) λ10,dry 0,130 [W/mK]
  Návrhová hodnota součinitele
  tepelné vodivosti zdiva λU
  0,137 [W/mK]
  Faktor difuzního odporu µ 5/10 -
  Měrná tepelná kapacita c 1,0 [kJ/kgK]
  Vlhkostní přetvoření, souč. smrštění ε 1,0 [mm/m]
  Přídržnost 0,3 N/mm²
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1) 6,0 kN/m3
  Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (ČSN EN 1996-1-1) 1,92 N/mm²

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


 • Dokumenty ke stažení