Přesné tvárnice

PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG
  • Výjimečné tepelněizolační vlastnosti
  • Snadné a rychlé zdění bez odpadu
  • Stejné technické vlastnosti ve všech směrech

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Profilování

S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL), šířky: 200, 250, 300, 375 mm

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenno-sádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé


- Vhodné omítky na Ytong

Doporučené vlastnosti omítek:

  • objemová hmotnost 800 až 1200 kg/m3
  • pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
  • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm2
  • přilnavost ≥ 0,2 N/mm2
  • nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
  • dodržovat tloušťku omítek doporučenou výrobcem

Příručka STATIKA

Projektantům a architektům usnadňuje projektování staveb z pórobetonu Ytong.

Aktualizované vydání příručky Statika můžete stáhnout zde...

Příručka TEPELNÁ TECHNIKA

Praktická příručka pro navrhování energeticky efektivních staveb

Příručku Tepelná technika můžete stáhnout zde...