Střecha Ytong Komfort

Strop Ytong Komfort
 • Excelentní ochrana před přehříváním interiéru, jedinečný systém pro šikmé střechy
 • Vysoká požární odolnost (nehořlavá konstrukce)
 • Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem
 • Zvýšená akustická ochrana ve městech
 • Vysoká vzduchotěsnost konstrukce střechy (vhodné pro NED a PD)
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž jedním dodavatelem (absence tesařských konstrukcí)
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky střechy

Norma/předpis

Vložky: STO 030-039999
Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele
Beton: ČSN EN 206-1

Popis výrobku a použití

Ytong Komfort - montovaný konstrukční systém pro střechy, skládající se z ŽB nosníků Ytong a vložek Ytong+
Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1x Ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců.
Montáž tradičním postupem:
1. uložení nosníků,
2. podepření konstrukce (případné nadvýšení viz tabulka stropní nosníky),
3. položení vložek,
4. zálivka betonem.
Položená konstrukce Ytong Komfort se nenadbetonovává, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby.

Střešní nosníky

Stešní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 x 40 mm.
Beton: C20/25
Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M
Vyztužení: viz tabulka
Standardní osové rozteče nosníků:
680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,60 m výroba na zakázku
Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ±3 mm, výška ±3 mm

Střešní vložky

Pórobeton tř. P4-500.
Tepelná vodivost: λ = 0,13 W/ (m.K)
Rozměry vložek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm


Rozměrové tolerance:
šířka ±1,5 mm
výška ±1,5 mm
délka ±1,5 mm
Uložení vložek:
min. 20 mm

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé ČSN EN 13501-1

Požární odolnost

REI 30 bez omítky
REI 60 s 20 mm omítky

Služby Ytong

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost. Zákazníkům nabízíme novou bezkonkurenční službu, kdy pro stropní a střešní konstrukce Ytong zpracováváme kladečské plány včetně ověření autorizovaným statikem.
K objednaným stropním konstrukcím je zpracování 1. varianty kladečského plánu vždy zdarma. Služba bez dodávky materiálu a nebo další varianty KP jsou zpoplatněny sazbou 33 Kč/m² bez DPH.

 

 

Ytong Strop Ekonom
 • Střešní vložka

  Stavebněfyzikální vlastnosti - střecha Ytong Komfort

  tloušťka konstrukce průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
  mm Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 0,68 47 (-2; -5) 88 (-13)
  200 0,65 45 (-1; -4) 90 (-13)

  Základní údaje – stropní vložka Ytong+

  název rozměry
  š × v × d
  kusů
  na

  stropu
  kusů
  na
  palete
  objem
  na
  palete
  obsah
  palety
  expediční
  hmotnost
  expediční
  hmotnost
  palety
    mm ks/m² ks/pal m3/pal m²/pal kg/ks kg/pal
  ytong+ 250 249 × 250 × 599 5,5 24 0,846 4,364* 24,70 613
  ytong+ 200 249 × 200 × 599 5,5 28 0,778 5,091* 19,50 566
  ytong+ 100 125 × 100 × 599 1,0 96 0,700 - 5,11 510

  * Celková plocha stropu včetně příčných žeber v odstupech po 1,0 m a stropních nosníků, které se objednávají na základě výkresu skladby.

   

  Vlastnosti materiálu - střešní vložka Ytong+

  Vlastnosti materiálu Jednotka P4-500
  Maximální střední hodnota objemové hmotnosti kg/m3 500
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb N/mm² 4,2
  Součinitel tepelné vodivosti ?10 dry W/(m.K) 0,130
  Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti ?u W/(m.K) 0,137
  Faktor difúzního odporu µ [ČSN EN 1745] - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c [ČSN EN 1745] kJ/(kg.K) 1,0
  Součinitel konvenčního smrštění ε mm/m 0,2

   

  Ukázka konstrukčních detailů

  Příčný řez

 • Střešní nosník

  Standardní nosník Y175C ve střešní konstrukci Komfort tl. 200mm

  Navrženo podle:   EN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky:   0 mm ( bez nadbetonávky)
  Vložky:   Ytong+ 200 mm
  Nosník:   v. 175 mm, rozměr betonového trámce 40x120 mm
  Min. uložení nosníků:   150 mm
  Výztuž:   B500A, B500B, Bst500G
  Beton příruby nosníků:   C20/25 XC1
  Beton monolitu:   C20/25
  Spotřeba betonu na zmonolitnění:   0,041m3/m2střechy

   

  Kompletní tabulku statických parametrů střechy Ytong Komfort najdete zde...

   

  Přehled hodnot pro standardní nosníky Y175C
  ve střešní konstrukci Komfort 200+0
  pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Délka
  nosníků
  Max. světlé
  rozpětí
  Hmotnost
  nosniku
  Plocha spodní
  výztuže
  MRd VRd wlim
  1/250
  wlim
  1/350
  [m] [m] [kg] ASC[mm²] [kNm] [kN] [mm] [mm]
  1 0,7 11,92 100,53 7,59 17,1 3,4 1,86
  1,2 0,9 14,3 100,53 7,59 17,1 4,2 2,43
  1,4 1,1 16,68 100,53 7,59 17,1 5 3
  1,6 1,3 19,06 100,53 7,59 17,1 5,8 3,57
  1,8 1,5 21,45 100,53 7,59 17,1 6,6 4,14
  2 1,7 23,83 100,53 7,59 17,1 7,4 4,71
  2,2 1,9 26,21 100,53 7,59 17,1 8,2 5,29
  2,4 2,1 28,6 100,53 7,59 17,1 9 5,86
  2,6 2,3 30,98 100,53 7,59 17,1 9,8 6,43
  2,8 2,5 33,36 100,53 7,59 17,1 10,6 7
  3 2,7 35,75 100,53 7,59 17,1 11,4 7,57
  3,2 2,9 38,13 100,53 7,59 17,1 12,2 8,14
  3,4 3,1 40,51 100,53 7,59 17,1 13 8,71
  3,6 3,3 42,89 100,53 7,59 17,1 13,8 9,29
  3,8 3,5 46,96 157,08 11,34 17,1 14,6 9,86
  4 3,7 49,44 157,08 11,34 17,1 15,4 10,43
  4,2 3,9 51,91 157,08 11,34 17,1 16,2 11
  4,4 4,1 54,38 157,08 11,34 17,1 17 11,57
  4,6 4,3 56,85 157,08 11,34 17,1 17,8 12,14
  4,8 4,5 60,15 179,07 12,81 17,1 18,6 12,71
  5 4,7 64,01 213,63 14,92 17,1 19,4 13,29
  5,2 4,9 66,57 213,63 14,92 17,1 20,2 13,86
  5,4 5,1 69,0 213,63 14,92 17,1 21,0 15,0
  5,6 5,3 74,0 254,5 17,26 17,1 21,8 15,6

  Legenda:

  MRd Návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu
  VRd Návrhová hodnota působící příčné smykové síly
  wlim Limitní průhyb

   

  Navrženo podle:   EN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky:   0 mm ( bez nadbetonávky)
  Vložky:   Ytong+ 250 mm
  Nosník:   v. 175 mm, rozměr betonového trámce 40x120 mm
  Min. uložení nosníků:   150 mm
  Výztuž:   B500A, B500B, Bst500G
  Beton příruby nosníků:   C20/25 XC1
  Beton monolitu:   C20/25
  Spotřeba betonu na zmonolitnění:   0,053m3/m2střechy

   

   

  Kompletní tabulku statických parametrů střechy Ytong Komfort najdete zde...

   

  Standardní nosník Y175C ve střešní konstrukci Komfort tl. 250 mm

  Přehled hodnot pro standardní nosníky Y175C
  ve střešní konstrukci Komfort 250+0
  pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Délka
  nosníků
  Max. světlé
  rozpětí
  Hmotnost
  nosniku
  Plocha spodní
  výztuže
  MRd VRd wlim
  1/250
  wlim
  1/350
  [m] [m] [kg] ASC[mm²] [kNm] [kN] [mm] [mm]
  1 0,7 11,92 100,53 10,99 11,6 3,4 2,43
  1,2 0,9 14,3 100,53 10,99 11,6 4,2 3
  1,4 1,1 16,68 100,53 10,99 11,6 5 3,57
  1,6 1,3 19,06 100,53 10,99 11,6 5,8 4,14
  1,8 1,5 21,45 100,53 10,99 11,6 6,6 4,71
  2 1,7 23,83 100,53 10,99 11,6 7,4 5,29
  2,2 1,9 26,21 100,53 10,99 11,6 8,2 5,86
  2,4 2,1 28,6 100,53 10,99 11,6 9 6,43
  2,6 2,3 30,98 100,53 10,99 11,6 9,8 7
  2,8 2,5 33,36 100,53 10,99 11,6 10,6 7,57
  3 2,7 35,75 100,53 10,99 11,6 11,4 8,14
  3,2 2,9 38,13 100,53 10,99 11,6 12,2 8,71
  3,4 3,1 40,51 100,53 10,99 11,6 13 9,29
  3,6 3,3 42,89 100,53 10,99 11,6 13,8 9,86
  3,8 3,5 46,96 157,08 15,41 11,6 14,6 10,43
  4 3,7 49,44 157,08 15,41 11,6 15,4 11
  4,2 3,9 51,91 157,08 15,41 11,6 16,2 11,57
  4,4 4,1 54,38 157,08 15,41 11,6 17 12,14
  4,6 4,3 56,85 157,08 15,41 11,6 17,8 12,71
  4,8 4,5 60,15 179,07 17,09 11,6 18,6 13,29
  5 4,7 64,01 213,63 19,58 11,6 19,4 13,86
  5,2 4,9 66,57 213,63 19,58 11,6 20,2 14,43
  5,4 5,1 69,14 213,63 19,58 11,6 21 15
  5,6 5,3 73,49 254,47 22,44 11,6 21,8 15,57
  5,8 5,5 76,12 254,47 22,44 11,6 22,6 16,14
  6 5,7 81,4 311,02 26,32 11,6 23,4 16,71
  6,2 5,9 84,12 311,02 26,32 11,6 24,2 17,29
  6,4 6,1 90,46 383,28 30,99 11,6 25 17,86
  6,6 6,3 93,29 383,28 30,99 11,6 25,8 18,43
  6,8 6,5 100,48 464,96 33,27 11,6 26,6 19
  7 6,7 103,43 464,96 33,27 11,6 27,4 19,57

  Legenda:

  MRd Návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu
  VRd Návrhová hodnota působící příčné smykové síly
  wlim Limitní průhyb

   

  Kompletní tabulku statických parametrů střechy Ytong Komfort najdete zde...

   

 • Dokumenty ke stažení