Stropní a střešní dílce

STŘEŠNÍ A STROPNÍ SYSTÉM
 • Na zakázku průmyslově vyráběné vyztužené dílce
 • Dimenzování dle požadavků zákazníka
 • Snadná a rychlá montáž
 • Okamžitá únosnost
 • Bez montážního podepření a bednění
 • Montáž za každého počasí
 • Omezení mokrého procesu na stavbě
 • Nízká objemová hmotnost
 • Výborné stavebně fyzikální vlastnosti
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Norma/předpis

EN 12602

Výrobek a použití

Pórobetonové prefabrikované vyztužené panely určené pro nosnou konstrukci obvodových či vnitřních dělících stěn zejména v průmyslový výstavbě, dále pro konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou panely okamžitě nosné.

Rozměrové tolerance

Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm

Profilování

Čela: Hladká
Boky: Pero, drážka
(příp. zalévací drážka)

Dimenzování

Stropní a střešní dílce se dimenzují individuálně (zakázková výroba) podle EN 12602. Stěnové panely (dílce) se dimenzují individuálně (zakázková výroba) podle EN 12602. Údaje v níže uvedené tabulce jsou orientační.

Zpracování

Stropní a střešční dílce se pokládají zpravidla autojeřábem pomocí speciálních montážních kleští. Povrch úložných konstrukcí (horní hrany zdiva) musí být rovný a hladký, aby se umožnilo uložení dílců plnou plochou na podklad. Po uložení panelů se po obvodě stropu vyzdí věncové tvárnice. Mezi panely a věncovkami se vyarmují ztužující věnce. U panelů se zalévacími drážkami se výztuž vloží rovněž do těchto podélných drážek a zatáhne až do ztužujících věnců. Poté se provede betonáž věnců a zalití drážek betonem dle projektu.

Důležitá upozornění

- Zabudovat se smí pouze dílce nepoškozené (dopravou, manipulací).
- Stěnové dílce se vyrábí „na míru“ dle požadavků zákazníka, na stavbě se nesmí zkracovat ani jinak tvarově upravovat.
- Správná poloha dílce ve stavbě je určena šipkami v čelech panelů, tyto šipky musí vždy (tj. i při dopravě a montáži) směřovat vzhůru.
- Výroba a dimenzování panelů se provádí dle EN 12602.

Reakce na oheň

Stupeň hořlavosti: A – nehořlavé

Povrchové úpravy

Podhled s přiznanými spárami:
- přestěrkování
- nátěr
Podhled hladký:
- zatmelení spar
- vyztužení pruhy sítí přes spáry
- stěrka nebo vnitřní sádrová (vápenosádrová) omítka
Horní povrch:
- podlahové nebo střešní vrstvy dle projektu

Povrchové úpravy - stěnové dílce

Vnitřní: nátěry.
Vnější: nátěry vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům, dostatečně pružné – akrylátové, silikátové, silikonové.
 • Základní údaje

  Základní údaje - stropní a střešní dílce

  panel tl.
   
  rozměry
  š x max.d
  orientační hodnoty závislosti rozpětí a provozního zatížení
  (užitné + nahodilé) 2)
    [mm] 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 [kN/m2]
  200 625 x 6000 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,80 4,60 m
  240 625 x 6000 6,00 6,00 6,00 5,90 5,70 5,50 5,30 m

  Dílce se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech. minimální šířka dílců je 300 mm.

  2) Dimenzování individuálně dle EN 12602

   

 • Expediční údaje

  Expediční údaje - stropní, střešní, stěnové dílce

  třída rozměry
  š x tl x max.d
  expediční
  hmotnost
    [mm] [kg/m2]
  P4,4-600 625 x 200 x max. 6000 174
  P4,4-600 300-625 x 240 x 6000 208
  P4,4-700 625 x 200 x max. 6000 186
  P4,4-700 625 x 240 x max. 6000 223
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropní, střešní, stěnové dílce

  třída pórobetonu P4,4-600 P4,4-700  
  Pevnost v tlaku 4,4 4,4 N/mm2
  Expediční hmotnost 8,7 9,3 kN/m3
  Součinitel tepelné vodivosti
  (P=50%) λ10,dry
  0,16 0,16 W/m.K
  Faktor difuzního odporu μ 5/10 5/10 -
  Požární odolnost 30 - 90 30 - 90 min

   

  Minimální uložení dílců na konstrukce

  podklad min. uložení
  Zděná konstrukce 100 mm
  Železobetonová konstrukce 100 mm 1)
  Ocelová konstrukce 50 mm 1)
  Dřevěná konstrukce 100 mm 1)

  1) Minimálně však 1/80 rozpětí

 • Dokumenty ke stažení