Strop Ytong Klasik

Strop Ytong Klasik
 • Tradiční vložkový strop s nadbetonávkou
 • Vysoká únosnost hotové konstrukce
  i při extrémních rozpětích
 • Variabilní umístění příček
 • Velmi dobrý akustický útlum
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

Norma/předpis

Vložky: STO 030-039999
Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele
Beton: ČSN EN 206-1

Popis výrobku a použití

Ytong - strop Klasik je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě z prefabrikovaných železobetonových nosníků (od subdodavatelů Xella), stropních vložek Ytong z pórobetonu P2-500, monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální statický výpočet. Strop je určen především pro bytové a občanské stavby.

Stropní nosníky

Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 x 40 mm.
Beton: C20/25
Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M

Vyztužení: viz tabulka
Standardní osové rozteče: 680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m
Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ± 3 mm, výška ± 3 mm

Stropní vložky

Ytong - stropní vložky jsou z pórobetonu tř. P4-500, šířka 599 mm, výška 200 mm, délka 249 mm. Pro uložení na nosníky mají po stranách vyřezány ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm. Vložky lze použít i pro jiné stropní systémy s výškou paty nosníků 40 mm.
Rozměrové tolerance: šířka ± 1,5 mm, výška ± 1,5 mm, délka ± 1,5 mm

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé ČSN EN 13501-1

Služby Ytong

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost. Zákazníkům nabízíme novou bezkonkurenční službu, kdy pro stropní a střešní konstrukce Ytong zpracováváme kladečské plány včetně ověření autorizovaným statikem.
K objednaným stropním konstrukcím je zpracování 1. varianty kladečského plánu vždy zdarma. Služba bez dodávky materiálu a nebo další varianty KP jsou zpoplatněny sazbou 33 Kč/m² bez DPH.
 • Stropní vložka

  Stavebněfyzikální vlastnosti - strop Ytong Klasik

  průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
  Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  0,80 52 (-1; -5) 84 (-13)

   

  Základní údaje - stropní vložka Ytong Klasik

  název rozměry
  š x v x d
  kusů na m2 stropu kusů na paletě objem na paletě obsah palety expediční hmotnost expediční hmotnost
    [mm] [ks/m2] [ks/pal] [m3/pal] [m2/pal] [kg/ks] [kg/pal]
  Ytong Klasik 200 249 x 200 x 599 5,9 42 1,252 7,119 21,0 902

  * Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.

   

  Technické vlastnosti - stropní vložka Ytong Klasik

  třída pórobetonu P4-500  
  Maximální střední hodnota objemové hmotnosti 500 kg/m3
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb 4,2 N/mm2
  Součinitel tepelné vodivosti λ10,dry 0,130 W/m.K
  Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti λU 0,137 W/m.K
  Faktor difuzního odporu μ (ČSNEN1745) 5/10 -
  Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 kJ/kgK
  Součinitel konvenčního smrštění ε 0,2 mm/m
  Přídržnost 0,3 N/mm2

  Vzorové řezy konstrukcemi

  Podélný řezPříčný řez

  Geometrie nosníku a betonového žebra

  Konstrukce tloušťky 250 mm

 • Stropní nosník

  Standardní nosníky Y175C ve stropní konstrukci Klasik

  Navrženo podle:   EN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky:   50 mm
  Vložky:   Ytong Klasik 200 mm
  Nosník:   v. 175 mm, rozměr betonového trámce 40x120 mm
  Min. uložení nosníků:   150 mm
  Výztuž:   B500A, B500B, Bst500G
  Beton příruby nosníků:   C20/25 XC1
  Beton monolitu:   C20/25
  Spotřeba betonu na zmonolitnění:   0,074m3/m2stropu

   

  Kompletní tabulku statických parametrů stropu Ytong Klasik najdete zde...

   

  Přehled hodnot pro standardní nosníky Y175C ve stropní konstrukci
  Klasik 200+50 pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Délka
  nosníků
  Max.
  světlé
  rozpětí
  Hmotnost
  nosniku
  Plocha
  spodní
  výztuže
  MRd VRd wlim
  1/250
  wlim
  1/350
  [m] [m] [kg] ASC[mm²] [kNm] [kN] [mm] [mm]
  1,00 0,70 11,92 100,5 11,41 11,66 3,4 2,4
  1,20 0,90 14,30 100,5 11,51 11,66 4,2 3,0
  1,40 1,10 16,68 100,5 11,61 11,66 5,0 3,6
  1,60 1,30 19,06 100,5 11,68 11,66 5,8 4,1
  1,80 1,50 21,45 100,5 11,71 11,66 6,6 4,7
  2,00 1,70 23,83 100,5 11,73 11,66 7,4 5,3
  2,20 1,90 26,21 100,5 11,75 11,66 8,2 5,9
  2,40 2,10 28,60 100,5 11,77 11,66 9,0 6,4
  2,60 2,30 30,98 100,5 11,77 11,66 9,8 7,0
  2,80 2,50 33,36 100,5 11,77 11,66 10,6 7,6
  3,00 2,70 35,75 100,5 11,77 11,66 11,4 8,1
  3,20 2,90 38,13 100,5 11,77 11,66 12,2 8,7
  3,40 3,10 40,51 100,5 11,77 11,66 13,0 9,3
  3,60 3,30 42,89 100,5 11,77 11,66 13,8 9,9
  3,80 3,50 46,96 157,1 17,42 11,66 14,6 10,4
  4,00 3,70 49,44 157,1 17,42 11,66 15,4 11,0
  4,20 3,90 51,91 157,1 17,42 11,66 16,2 11,6
  4,40 4,10 54,38 157,1 17,42 11,66 17,0 12,1
  4,60 4,30 56,85 157,1 17,42 11,66 17,8 12,7
  4,80 4,50 60,15 179,1 19,56 11,66 18,6 13,3
  5,00 4,70 64,01 213,6 22,73 11,66 19,4 13,9
  5,20 4,90 66,57 213,6 22,73 11,66 20,2 14,4
  5,40 5,10 69,14 213,6 22,73 11,66 21,0 15,0
  5,60 5,30 73,49 254,5 26,41 11,66 21,8 15,6
  5,80 5,50 76,12 254,5 26,41 11,66 22,6 16,1
  6,00 5,70 81,40 311,0 31,49 11,66 23,4 16,7
  6,20 5,90 84,12 311,0 31,49 11,66 24,2 17,3
  6,40 6,10 90,46 383,3 37,93 11,66 25,0 17,9
  6,60 6,30 93,29 383,3 37,93 11,66 25,8 18,4
  6,80 6,50 100,48 465,0 44,68 11,66 26,6 19,0
  7,00 6,70 103,43 465,0 44,68 11,66 27,4 19,6
  7,20 6,90 106,39 465,0 44,68 11,66 28,2 20,1
  7,40 7,10 109,34 465,0 44,68 11,66 29,0 20,7
  7,60 7,30 112,30 465,0 44,68 11,66 29,8 21,3

  Legenda:

  MRd Návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu VRd Návrhová hodnota působící příčné smykové síly wlim Limitní průhyb

   

  Kompletní tabulku statických parametrů stropu Ytong Klasik najdete zde...

   

 • Dokumenty ke stažení