Tepelněizolační tvárnice

TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE YTONG
 • Výjimečné tepelněizolační vlastnosti
 • Bez dodatečného zateplení
 • Inovace dle EPBD 2020

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Profilování

S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL), šířky: 375, 450, 499 mm

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry.
Pro nanášení malty používat výhradně speciální zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenno-sádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Ytong lehčená omítka, vhodná pro exteriér i interiér, nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé


Doporučené vlastnosti omítek:

 • objemová hmotnost 800 až 1200 kg/m3
 • pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm2
 • přilnavost ≥ 0,2 N/mm2
 • nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
 • dodržovat tloušťku omítek doporučenou výrobcem
 • Základní údaje

  Základní údaje - přesné tvárnice a zdivo


  rozměry
  tvárnic


  š x v x d
  tl.
  zdiva

  tepelný odpor

  Rdry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu tepla

  UU
  neprůzvučnost


  Rw

  požární odolnost

  REIW
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min]
  Theta+ P1,8-300 375x249x599 375 4,69 4,46 0,216 39 180
  Theta+ P1,8-300 499x249x300 499 6,24 5,94 0,164 45 180
  Lambda+ P2-350 375x249x599 375 4,41 4,20 0,229 44 180
  Lambda+ P2-350 450x249x599 450 5,29 5,04 0,192 45 180
 • Expediční údaje

  Expediční údaje - přesné tvárnice


  rozměry tvárnic
  š x v x d
  spotřeba malty na 1m2zdiva
  HL/PDK
  směrná pracnost zdění počet kusů na paletě obsah palety plocha zdiva na paletě
  [mm] [kg/m2] [h/m3] [ks] [m3] [m2]
  Theta+ P1,8-300 375x249x599 5,2 / 3,8 1,50 24 1,342 3,60
  Theta+ P1,8-300 499x249x300 8,2 / 5,0 2,50 30 1,118 2,25
  Lambda+ P2-350 375x249x599 5,2 / 3,8 1,50 24 1,342 3,60
  Lambda+ P2-350 450x249x599 6,2 / 4,6 1,80 18 1,208 2,70

  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
  Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m²K/W.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - přesné tvárnice a zdivo

  značka pórobetonu: P1,8-300 P2-350
  Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) 1,9 2,5 [N/mm2]
  Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max. 300 350 [kg/m3]
  Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) λ10,DRY 0,080 0,085 [W/mK]
  Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,084 0,089 [W/m.K]
  Faktor difúzního odporu µ 5/10 5/10 -
  Měrná tepelná kapacita c 1,0 1,0 [kJ/kg.K]
  Vlhkost přetvoření, souč. smrštění ε 0,2 0,2 [mm/m]
  Přídržnost 0,3 0,3 [N/mm2]
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1) 4,0 4,5 [kN/m3]
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,38 1,74 [N/mm2]

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN i poždavky na pevnost zdicích prvků v oblastech s velmi malou a malou seizmicitou dle ČSN 1998-1. Pro oblasti s větší seizmicitou jsou vhodné tvárnice značek P4-550 a P6-550.


 • Dokumenty ke stažení


Příručka STATIKA

Projektantům a architektům usnadňuje projektování staveb z pórobetonu Ytong.

Aktualizované vydání příručky Statika můžete stáhnout zde...

Příručka TEPELNÁ TECHNIKA

Praktická příručka pro navrhování energeticky efektivních staveb

Příručku Tepelná technika můžete stáhnout zde...