YQ U Profil, U Profil

Ytong U Profil
 • YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
 • Snadná a rychlá montáž

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Popis výrobku a použití

U profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. YQ U profily jsou opatřeny tepelnou izolací EPS.

Důležitá upozornění

U profily nejsou nosné. Montážní podepření lze odstranit až po předepsané době - viz normy pro provádění betonových konstrukcí.

Profilování

Hladké, bez pera a drážky, bez úchopových kapes

Rozměrové tolerance

Délka, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

Věnce - U profily se zabudovávají stejně jako hladké tvárnice, tj. zdění na tenkovrstvé maltové lože, maltování ložných i styčných spar.
Překlady - U profily se „vyzdí“ na předem připravené montážní podepření - bednění, styčné spáry se plně maltují. Uložení na zdivo - tenkovrstvé maltové lože.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1
EPS: Třída E

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1 200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
 • Základní údaje

  Základní údaje - YQ U Profil, U Profil

  λ10,dry = 0,130 W/(m.K), λU = 0,137 W/(m.K), EPS: λU = 0,035 W/(m.K), μ = 5/10, c = 1,00 kJ/(kg.K)
  P4-500
   
   
  rozměry, š x v x d
   
  tloušťka stěny
  t1
  tloušťka stěny
  t2
  šířka výřezu
  d
  tloušťka dna
  h1
  hloubka výřezu
  h2
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
  U 200200 x 249 x 599505010075174
  YQ U 225225 × 249 × 599507510075174
  U 250250 x 249 x 599505015075174
  U 300300 x 249 x 599505020075174
  U 375375 x 249 x 599757522575174

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


 • Skladba U Profilů - nákres

  Skladba YQ U profilu
 • Expediční údaje

  Expediční údaje - YQ U Profil, U Profil

  P4-500 rozměry, š x v x d expediční hmotnost kusů na 1 m’
  typ [mm] [kg/ks] [ks/m’]
  U 200200 x 249 x 59912,51,67
  YQ U 225225 x 249 x 5998,53,34*
  U 250250 x 249 x 59914,01,67
  U 300300 x 249 x 59915,51,67
  U 375375 x 249 x 59921,01,67

  m´ = metr běžný * pro 2 ks vedle sebe.
 • Tepelně technické vlastnosti překladu (věnce)

  Tepelně technické vlastnosti překladu (věnce)
  se železobetonovým jádrem (beton C20/25) bez omítky

  U profily šířka nosníku Rdry RU* U*
  [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m²K]
  U 375 s TI 75 375 3,41 3,33 0,29
  U 375 375 1,32 1,24 0,71
  U 300 300 0,92 0,86 0,97
  U 250 250 0,88 0,82 1,01
  U 200 200 0,84 0,79 1,04
  2× YQ U 225 450 5,20 5,14 0,19
  2× YQ U 225 500 6,63 6,57 0,15

  * Hodnoty bez omítek
 • Dokumenty ke stažení