UPA Profil

UPA-PROFIL YTONG
 • Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Snadná a rychlá montáž
 • Vysoká přesnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Norma/předpis

STO 030-032491 Prefabrikované výrobky z pórobetonu

Popis výrobku a použití

UPA profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení železobetonových překladů a průvlaků.

Profilování

Hladké, bez pera a drážky, bez úchopových kapes

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

UPA profily se ukládají min. 250 mm na zdivo do tenkovrstvého maltového lože. Pokud železobetonové překlady budou zatíženy až po nabytí jejich plné únosnosti, stačí UPA podepřít uprostřed rozpětí, jinak je nutné zhotovit průběžné montážní podepření. Montážní podepření se smí odstranit až po vytvrdnutí železobetonu.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Důležitá upozornění

UPA profily nejsou nosné. Výztuž v UPA profilech je dimenzována pouze na přepravní a manipulační zatížení. Plná nosnost železobetonových překladů je dosažena až po předepsané době - viz normy pro provádění betonových konstrukcí. Po této době lze rovněž odstranit případné montážní podepření.

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
 • Základní údaje

  Základní údaje - UPA profily nenosné

  λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λU = 0,176 W/(m.K), μ = 5/10, c = 1,05 kJ/(kg.K)
  P4,4-600
   
   
  rozměry
  š x v x d
   
  tloušťka stěny
  t1
  šířka výřezu
  d
  tloušťka dna
  h1
  hloubka výřezu
  h2
  expediční hmotnost maximální světlost otvoru
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [mm]
  UPA 250250 x 249 x 300055,014075174952500
  UPA 300300 x 249 x 300055,0190751741052500
  UPA 375375 x 249 x 300067,5240751741302500

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


 • UPA Profil - nákres

  UPA Profil - nákres

  Průřez UPA Profilu

 • Dokumenty ke stažení