Vápenopískové tvárnice Silka

SILKA TVÁRNICE
 • Ideální řešení pro akustické a štíhlé nosné stěny
 • Dokonale kompatibilní se systémem Ytong
 • Přesná a rychlá stavba
 • Zdravý přírodní materiál
 • Příznivé mikroklima staveb
 • Vysoká akumulace tepla

Specifikace

Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I

Norma

EN 771-2 Specifikace zdicích prvků, Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Použití

Nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a zvukovou izolací
Výplňové a požární stěny

Formáty

NF, 5 DF, 7 DF, 8 DF, 10 DF

Profilování

S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami

Rozměrová tolerance

Délka/šířka: ±2,0 mm
výška: ±1,0 mm
pro maltu GPLM, TLM a TLMP

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Hotové omítkové směsi pro vápenopískové zdivo
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy

Zdicí malta

Tenkovrstvá zdicí malta Silka pro vápenopískové tvárnice

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože, plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty se používá zubatá lžíce odpovídající šířky.

Kombinace s jinými stavebními materiály

Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky na bázi písku Ytong.
Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Základní údaje

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka

  značka
  výrobku
   
   
  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný
  odpor Rdry
   
  neprů-
  zvučnost
  Rw*
   
  hmotnost
   
  spotřeba
  malty
  na
  m2
    [mm] [m2K/W] [dB] [kg/ks] [kg/m2]
  S12-2000 70 x 248 x 498 0,09 40 16,4 2,0
  S20-2000 150 x 248 x 248 0,20 50 18,0 2,3
  S20-2000 175 x 248 x 248 0,23 51 20,5 2,6
  S20-2000 200 x 248 x 248 0,27 54 23,7 3,0
  S20-2000 240 x 248 x 248 0,32 57 27,8 3,6
  S12-1800 300 x 248 x 248 0,40 56 31,7 4,5
  S12-1400 100 x 199 x 333 0,17 45 9,6 1,5
  S12-1600 100 x 249 x 333 0,15 45 12,5 1,2
  S20-2000 150 x 199 x 333 0,20 50 18,8 2,2
  S15-1800 200 x 199 x 333 0,29 54 23,9 2,9
  S20-2000 250 x 199 x 248 0,33 56 24,7 3,2
  S15-1600 300 x 199 x 333 0,46 56 31,8 4,4

  * Oboustranně omítnuté stěny, tl. omítky > 7 mm.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Expediční údaje

  Expediční údaje - vápenopískové tvárnice Silka

  značka
  výrobku
   
   
  rozměry
  š x v x d
   
   
  počet
  tvárnic
  na
  1 m2
  počet
  kusů
  na
  paletě
  obsah
  palety
   
   
  plocha
  zdiva
  na
  paletě
    [mm] [ks/m2] [ks] [m3] [m2]
  S12-2000 70 x 248 x 498 8 64 0,553 8,00
  S20-2000 150 x 248 x 248 16 64 0,591 4,00
  S20-2000 175 x 248 x 248 16 48 0,517 3,00
  S20-2000 200 x 248 x 248 16 60 0,738 3,75
  S20-2000 240 x 248 x 248 16 64 0,945 4,00
  S12-1800 300 x 248 x 248 16 48 0,886 3,00
  S12-1400 100 x 199 x 333 15 90 0,596 6,00
  S12-1600 100 x 249 x 333 12 72 0,597 6,00
  S20-2000 150 x 199 x 333 15 60 0,596 4,00
  S15-1800 200 x 199 x 248 15 45 0,596 3,00
  S20-2000 250 x 199 x 248 20 40 0,494 2,00
  S15-1600 300 x 199 x 333 15 30 0,596 2,00
 • Technické vlastnosti

  Silka Technické vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky EN 771 - 2

  Vlastnosti materiálu S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000 jednotka
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 772-13
  1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000 kg/m-3
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  12 12 12 12 15 15 20 N/mm2
  Součinitel tepelné
  vodivosti λ10DRY
  0,600 0,650 0,700 0,750 0,650 0,700 0,750 W/mK
  Návrhová hodnota
  součinitele tepelné
  vodivosti λU
  0,660 0,715 0,770 0,825 0,715 0,770 0,825 W/mK
  Faktor difuzního
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  5/10 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 -
  Měrná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kJ/(kg.K)
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 1/K
  Vlhkostní přetvoření ε -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 mm/m

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0 kN/m3
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21 N/mm2

  1) Dle ČSN EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K=0,80.

 • Dokumenty ke stažení