Věncová tvárnice

VĚNCOVÁ TVÁRNICE YTONG
 • Optimální izolace věnce
 • Snadná a rychlá montáž
 • Jednoduché ztracené bednění
 • Nízká objemová hmotnost
 • Snadná opracovatelnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Popis výrobku a použití

Věncová tvárnice je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-500 tloušťky 50 mm a tepelné izolace EPS tl. 75 mm. Věncové tvárnice se používají jako vnější ztracené bednění pozedních věnců a stropů.

Profilování

Hladké, bez pera a drážky, bez úchopových kapes

Rozměrové tolerance

Délka, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

K vyzdívání na tenkovrstvou maltu po užívat pouze produkty, které mají vlastnosti určené výrobcem. Pro zdění používat tenkovrstvou maltu Ytong. Maltu nanášet v doporučené konzistenci přesnou zubatou lžící Ytong a zásadně dbát na plnoplošné vymaltování celých spar. Osazují se tak, že pórobeton tvoří venkovní vrstvu, izolace vnitřní vrstvu dílce.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň

Pórobeton: třída A1 – nehořlavé
dle ČSN EN 13501-1
EPS: třída E

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy.
Vnější omítky:
Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti

  materiál pórobeton EPS  
  Tlouštka 50 75 mm
  Pevnost v tlaku 4,2 0,3 N/mm²
  Objemová hmotnost v suchém stavu 500 30-40 kg/m3
  Součinitel tepelné vodivosti λU 0,137 0,035 W/(m.K)
  Tepelný odpor RU 0,37 2,14 m²K/W
  Faktor difuzního odporu μ 5/10 100-220 -
  Vlhkostní přetvoření ε -0,20 - mm/m
 • Základní údaje

  Základní údaje - věncová tvárnice

  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný odpor
  R
   
  expediční hmotnost kusů na 1 m´ kusů na paletě obsah palety expediční hmotnost
    [mm] [m2K/W] [kg/ks] [ks/m´] [ks/pal] [m´/pal] [kg/pal]
  125/250 125 x 249 x 599 2,51 6,0 1,67 72 43,1 452
  125/200 125 x 199 x 599 2,51 5,0 1,67 96 57,6 500

  m´ = metr běžný


 • Dokumenty ke stažení