Vysokoškolská soutěž

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

Cíl soutěže

Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí. Hledání a prezentace kvalitní soudobé architektury za přispění odborné poroty. Iniciovat dialog o reálném tématu na konkrétním místě.


Účastníci soutěže

Studenti / studentky (též sdruženi do pracovních skupin) oborů „Architektura” a „Pozemní stavitelství” na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II.stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

22. ročník studentské architektonické soutěže - akademický rok 2016/2017

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Téma
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto
„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti““

(Theodore Roosevelt, 26. prezident USA)
 

Seznam vítězů 22. ročníku studentské soutěže Xella

1.cena:Luděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2000€
2. cena:Branislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cena:Maroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cena:Jakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €
Odměna:Bc. Tatiana KuvaFakulta architektury STU Bratislava
Odměna:Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Cena ředitele Moravské galerie:Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena předsedy poroty:Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány v Senátu PČR v Praze v rámci výstavy projektů v Chodbě místopředsedů ve dnech 9. – 22.5. 2017. Termín předání: 9.5. 2017 v 17 hodin při vernisáži výstavy