Zdicí malta

ZDÍCÍ MALTA YTONG
  • Suchá směs pro tenkovrstvé zdění
  • Lehce zpracovatelná
  • Nízká spotřeba
  • Přilnavá
  • Ekologicky nezávadná

Specifikace

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Norma

ČSN EN 998-2

Použití

Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových tvárnic Ytong. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K roz dělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5°C.

Balení a skladování

V papírových pytlích 17 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

Zpracování

Obsah pytle (17 kg) postupně vsypeme do vody o množství cca 6,5 litrů a promícháme pomalu běžícím elektrickým míchadlem, až vznikne vláčnitá hmota. Po 5-ti minutách zrání znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny.
Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně v rovnoměrné vrstvě zubatou nanášecí lžící na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé, spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1 - 3 mm. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5-ti minut.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.