18. ročník studentské soutěže - akademický rok 2012/2013

Zadání

LESNÍ ŠKOLA ZICHOVEC
Podtitul: Škola jako chráněné místo i otevřený myšlenkový prostor pro soustředěné hledání vztahu malého člověka ke světu, lidem a k sobě samému.

Motto souteže:
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

Mark Twain

 

Vítězné práce

1.místo 2.místo 3.místo
1.místo


Autoři: Bc. Eva Šišková,
Bc. Katarina Škodová,
Bc. Miroslav Šestina,
Fakulta architektury STU,
Bratislava

PDF projekt zde...

2. místo


Autor: Martin Hložka,
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing. arch. Pavel JuraPDF projekt zde...

3.místo


Autor: Jiří Mach
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing. arch. Pavel JuraPDF projekt zde

Odměna Odměna Odměna
1.odměna


Autoři: Lenka Galačová
Linda Pišová, Zdeňka Sedláková
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: doc.Ing.arch.
Gabriel Kopáčik

PDF projekt zde...

2.odměna


Autor: Jitka Vančurová
Fakulta architektury VUT, Brno
ved.práce: Ing.arch. Pavel Jura


PDF projekt zde...

3.odměna


Autoři: Juraj Prokipčák
Lukáš Makuch
Stavebná fakulta STU, BratislavaPDF projekt zde...

 • Zadání
 • Download 
 • Fotogalerie projektů 
 • Zasedání poroty

Anotace Studentské soutěže

Idea:


Vytvořit prostor pro vzdělávání v původním slova smyslu – tedy pro vzájemné tvořivé předávání mezi lidmi. Místo schopné podpořit vznik skutečného společenství mezi dětmi a dospělými, s atmosférou otevřenosti a nezaujaté alternativy vůči většinovému vzdělávacímu i společenskému systému. Zázemí pro poznávání a rozvoj vědomí vyvážené s praktickou zkušeností a zapojené do celkového prožívání člověka.
Útočiště pro dětské kolektivy i ozdravné pobyty rodin s dětmi (nabídka trávení volného času), možnost obnovení původních vztahů v rodině, načerpání nové inspirace pro výchovu.
Důraz na pobyt dětí venku pod širým nebem s autentickým a živým poznáním přírodních zákonitostí. Přesah areálu do krajiny – cesty, stezky, zastavení.

Provoz:


Propojení školy a denní mateřské školky přímo „v přírodě“ či lépe řečeno v krajině s provozem prázdninových pobytů (výtvarné, hudební, sportovní a jiné mimoškolní výchovné aktivity dětí od předškolního i školního věku v těsné vazbě na krajinu daného místa). Návaznost na koncept tzv. Forest school a skandinávský model lesních školek pro děti.
Předpokládá se celoroční využití místa v návaznosti na specifika pravidelného střídání ročních období.

Náplň:

 • Klubovny a herny – hra jako způsob celostního poznávání a vztahování se ke světu.
 • Dílny a ateliéry obsahující vybavení pro nácvik praktických dovedností a zážitek radosti z práce.
 • Zahrada, sad a zkušební pěstební plochy – osvojení základů vztahu k půdě a zemědělství.
 • Sportoviště – prostor pro rozvoj fyzické aktivity, radost z pohybu a poznání možností těla úměrně k věku dětí. Využití existujícího sportovního vybavení obce.
 • Jídelna a čajovna; důležitá vazba na exteriér.
 • Místa krajinných pozorovatelen v návaznosti na poznávací trasy v krajině.
 • Ubytování pro přespávání i dlouhodobější pobyty, venkovní tábořiště.
 • Zázemí personálu a správy areálu.

Prostředky:


Soběstačnost, šetrnost k přírodě, nekomplikovanost a střídmost jako jeden ze základních principů fungování areálu. Pasivní dům nikoli jako omezení vnucené architektuře, ale jako silný a původní inspirační zdroj pro návrh.

Cíl:


Obnovit schopnost tvůrce podívat se na svět a dům jako takový dětskýma očima – to jest nezatíženě, čistě, autenticky silně. Podle toho pak postupovat při navrhování podoby místa. Vytvořit architektonický prostor pro první setkání se stromem, oblázkem, květinou... a domem jako takovým.

Místo:


Blízké okolí obce Zichovec ve středních Čechách. Návaznost na přírodní park Džbán, louka se zarostlým návrším, borovice a skryté omleté skály. Stará kulturní krajina, na dohled hora Říp...

Doporučená četba:


Forrest Carter: Škola malého stromu

Zadání Studentské soutěže stahujte zde...

Mediální partneři - CZ

Mediální partneři - SK

Ke stažení

Darovací smlouva pro vyplácení sponzorských příspěvků

Zadání Studentské soutěže stahujte zde...

 

Podklady pro studentskou soutěž - ZIP (157 MB)

Dokumenty obsažené v ZIP souboru:

 • foto - les, letecké foto, foto lokality, Zichovce
 • podklady v CAD (DWG)
 • letecký snímek, ortofotomapa
 • územní plán, inženýrské sítě, katastrální mapa
 • Prezentace ABatelier
 • Sortiment Ytong - prospekty PDF
 • PDF Manuál k programu PHPP

Přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane e-mailem heslo pro rozbalení ZIP souboru.

Download

Student Competition description here...

Documents for download - ZIP (157 MB)

Documents included in ZIP file:

 • photos - forrest, air-photo, Zichovec
 • files for CAD (DWG)
 • aerial photos, orthophoto
 • land plan, cadastral map, networks
 • Prezentation of ABatelier
 • Ytong product PDF brochure
 • Programm PHPP - manual PDF

To registered participants. Registered participants receive e-mail with password to read ZIP file.