21. ročník mezinárodní studentské soutěže Xella

Mikrovinárstvo a vinohradnícky skanzen vo Svätom Jure

Zadání:
PRIESTOR PRE REFRESH VO VINORADE

Vinárske zážitkové centrum a skanzen vinohradníctva vo Svätom Jure

Motto:
„Víno a architektúra majú veľa spoločného v zmyslovom vnímaní svojich vlastností, poskytovaní zážitkov a vytváraní nálad a atmosféry. Sú súčasťou kultúrnej histórie“

(Ján M. Bahna, architekt)
 

Protokol ze zasedání poroty soutěže zde....

Seznam vítězů 24. ročníku studentské soutěže Xella

1. místo:Jiří Formánek, Norbert LichýFA ČVUT v Praze, Architektura a urbanismus 
2. místo:Bc. Patricia KelebercováFA STU Bratislava, Konzultant: Ing.arch. Branislav Puškár, Ph.D. 
3. místo:Bc. Mária GogaľováFA STU Bratislava, Konzultant: Ing.arch. Stanislav Majcher, Ph.D.  
3. místo:Michaela JandekováFA ČVUT, Architektura a urbanismus 
Odměna:Máté AsbóthFA STU Bratislava, vedoucí Ing.arch. Tibor Varga
Odměna:Bc. Daniel Homola, Bc. Barbora Stejskalová FA ČVUT v Praze, Architektura a urbanismus

Vítězné projekty

1. místo


Návrh č. 17 kód 210 125
Autoři: Jiří Formánek, Norbedt Lichý

FA ČVUT, Praha,
Architektura a urbanismus

PDF projekt zde...

2. místo


Návrh č. 4 kód 594 218
Autor: Bc. Patricia Kelebercová

FA STU Bratislava
Konzultant: Ing.arch. Branislav Puškár, Ph.D.

PDF projekt zde...

3. místo


Návrh č. 24 kód 154 382
Autor: Bc. Mária Gogaľová

FA STU Bratislava
Konzultant: Ing.arch. Stanislav Majcher, Ph.D.

PDF projekt zde...

3. místo


Návrh č. 11 kód 473 534
Michaela Jandeková

FA ČVUT, Praha
Architektura a urbanismus

PDF projekt zde...

Odměna


Návrh č. 1 kód 593 023
Autor: Máté Asbóth

FA STU Bratislava,
vedoucí Ing.arch. Tibor Varga

PDF projekt zde...

Odměna


Návrh č. 18 kód 206 281
Autoři: Bc. Daniel Homola, Bc. Barbora Stejskalová

FA ČVUT, Praha,
Architektura a urbanismus

PDF projekt zde...

Protokol ze zasedání poroty stahujte zde...

 • Zadání
 • Download
 • Fotogalerie projektů
 • Porota soutěže

Motto

„Víno a architektúra majú veľa spoločného v zmyslovom vnímaní svojich vlastností, poskytovaní zážitkov a vytváraní nálad a atmosféry. Sú súčasťou kultúrnej histórie“
(Ján M. Bahna, architekt)

Popis súťažnej úlohy je nevyhnutné začať citátom z webovej stránky Svätojurského vinohradníckeho spolku, ktorý v skrátenej forme popisuje lokalitu, pozemok aj úlohu súťažného zadania: „Svätojurský vinohradnícky spolok v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a Mestom Svätý Jur začína s realizáciou projektu VINOHRADNÍCKY SKANZEN. Po vyše dvojročnom hľadaní vhodného pozemku sme nakoniec našli miesto, ktoré spĺňa väčšinu požadovaných kritérií: prítomnosť historických vinohradníckych prvkov (rúny, stienky, búdy a pod.), ľahká dostupnosť z centra mesta (autom, pešo), výhľad na mesto a širšie okolie. Pozemok veľkosti cca 18 árov sa nachádza v lokalite Panciere nad Bratislavskými záhumenicami. Je veľmi členitý, čiastočne skalnatý, porastený náletovými drevinami a kríkmi. Dostupný je pešo (cca 10 minút z Letohradskej ulice) alebo autom po panelovej ceste z Bratislavských záhumeníc. Zámerom je pozemok vyčistiť, vybudovať chodníky, vysadiť vinič na kolovom vedení a postupne tu vytvoriť miesto na oddych, ochutnávky vína, spoznávanie histórie a prírodných zaujímavostí svätojurskej krajiny“.

Lokalita a pozemok:

Svätojurský chotár je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a je charakteristický strmými svahmi s malými terasovitými vinicami, ktoré ležia na slnkom prehriatych južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch Malých Karpát. Vďaka svojej vinohradníckej tradícii je nazývaný tiež Malokarpatským Toskánskom.
Riešený pozemok sa nachádza v lokalite Panciere nad Bratislavskými záhumenicami dostupný je pešo, autom alebo na bicykli z centra Svätého Jura po uliciach Letohradskej alebo Bratislavské záhumenice. Je prístupný aj zo Svätojurského náučného chodníka pešo alebo na bicykli. Je svažitý, skalnatý, pozostávajúci s terás a nerovností pôvodného vinohradu. Poloha na vrchole kopca je strategická aj z hľadiska výhľadov do okolia.

Úloha:

Úlohou zadania je vytvoriť tzv. vinársky cieľ, ktorý je charakteristický výnimočnosťou, zvláštnosťou, neobyčajnosťou, ktoré sú pridanou hodnotou pre návštevníka, lákajúcou k návšteve celú rodinu.

Príbeh vína a krajiny je možné prerozprávať rečou architektúry. Vinohradnícku tradíciu možno nanovo interpretovať súčasnou architektúrou, ktorá by mala byť inšpirovaná tradičnou technológiou a formami, môže však oživiť konvenčnú typológiu a experimentovať s novým vzťahom medzi vinárstvom a okolitou krajinou vinohradov.
Exteriérovú expozíciu bude tvoriť prírodný areál vinohradníckeho skanzenu s rôznorodými možnosťami využitia: pútavým spôsobom priblíži vinohradnícku tradíciu všetkým vekovým kategóriám spoznávaním tradičnej technológie výsadby a pestovania viniča a tradičných s vinohradom spätých ovocných stromov, ponúkne miesta na relax pre návštevníkov a pre aktivity vinohradníckeho spolku. Topografia terénu s tradičným vinohradníckym strážnym domčekom – búdou umožňuje navrhnúť vyhliadkovú plošinu s výhľadom do širokého okolia.
Interiérová expozícia bude situovaná do objektu alebo sústavy navrhovaných objektov vinárskeho zážitkového centra, ktoré ponúkne návštevníkom každého veku zážitkové spoznávanie pestovania viniča a produkcie vína formou tradičnej, či multimediálnej expozície a prezentácie, výstavy, degustácie vína, či inej sociálnej interakcie, zároveň s krásnou vyhliadkou do vinohradníckej krajiny v každom ročnom období. V architektúre objektov sa môže snúbiť tradícia s inováciou, tak ako sa snúbi dobré víno s vhodne zvoleným jedlom. Objekt vinárskeho zážitkového centra sa bude nachádzať vo veľmi členitom a ťažko prístupnom teréne, ktorý nie je vhodný pre založenie vinohradu. Pravdepodobne bude vytvárať architektúru „ponorenú do krajiny“ - zarezanú do kopca alebo vznášajúcu sa nad okolitým terénom, so snahou čím menej porušiť morfológiu krajiny. Bude architektúrou odvodenou od topografie okolitého terénu. Jediný jestvujúci objekt je tradičný vinohradnícky domček, ktorý je možné ľubovoľným spôsobom zakomponovať do návrhu.

"Objavte svet vína tak, ako Ste ho ešte nevideli"

(Marián Hlavačka- Online Wineacademy)

Stáhněte si:

Kompletní zadání 21.ročníku mezinárodní studentské soutěže Xella (Atualizováno k 6.11.2015)

Prezentace z exkurze

Podklady k 21. ročníku soutěže ke stažení zde...


Podklady k 21. ročníku soutěže jsou přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane e-mailem heslo pro rozbalení ZIP souboru.

Obsah podkladů:

 1. Mapové podklady
 2. Historické foto
 3. Fotogalerie Svatojurského vinohradu
 4. Ortofotomapa a Digitální terénní model - Eurosense©
  EURLogo

Protokol ze zasedání soutěže zde....

Download

Complete description od Student competition (updated Nov 06, 2015)

Materials for Student competition here...


Only for registered participants. Registered participants receive e-mail with password to read ZIP file.

ZIP Content:

 1. Maps files
 2. Historical photos
 3. Photogallery of Svatý Jiří vineyard
 4. Orthophotomap and the Digital terrain model - Eurosense©

 

Fotogalerie projektů

Vítězné projekty soutěže Ytong

Porota soutěže:

 • Ján M. Bahna (SR)
 • Jakub Cigler (ČR)
 • Lubomír Králik (SR)
 • Jaromír Kročák (ČR)
 • Ivan Kubík (SR)
 • Vlado Milunić (ČR)
 • Peter Moravčík (SR)
 • Imrich Pleidel (SR)
 • Ján Stempel (ČR)
 • Jaromír Veselák (ČR)
 • Lubomír Závodný (SR)
 • Náhradník: Kalin Cakov (SR)