22. ročník Mezinárodní studenstské soutěže Xella

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác

Téma
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto
„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti““

(Theodore Roosevelt, 26. prezident USA)

Seznam vítězů 22. ročníku studentské soutěže Xella

1.cena:Luděk ŠimoníkFakulta architektury VUT Brno2000€
2. cena:Branislav Stojkov, Ivan KanichFakulta architektury STU Bratislava700 €
2. cena:Maroš MitroFakulta umení TU Košice700 €
3. cena:Jakub VašekFakulta stavební ČVUT Praha500 €
Odměna:Bc. Tatiana KuvaFakulta architektury STU Bratislava
Odměna:Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Cena ředitele Moravské galerie:Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena předsedy poroty:Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány v Senátu PČR v Praze v rámci výstavy projektů v Chodbě místopředsedů ve dnech 9. – 22.5. 2017. Termín předání: 9.5. 2017 v 17 hodin při vernisáži výstavy

 

Protokol ze zasadedání poroty

Vítězné projekty

1.cena + Cena ředitele Moravské galerie


Návrh č. 10 kód 102 897
Autor: Luděk Šimoník

Fakulta architektury VUT, Praha

PDF projekt zde...

2.cena


Návrh č. 45 kód 811 043
Autoři: Branislav Stojkov, Ivan Kanich

Fakulta architektury STU Bratislava

PDF projekt zde...

2.cena


Návrh č. 46 kód 528 491
Autor: Maroš Mitro

Fakulta umení TU Košice

PDF projekt zde...

3.cena + Cena časopisu Stavebnictví a interiér


Návrh č. 18 kód 130 216
Autor: Jakub Vašek

Fakulta stavební ČVUT Praha

PDF projekt zde...

Odměna


Návrh č. 12 kód 160 716
Autor: Bc. Tatiana Kuva

Fakulta architektury STU Bratislava

PDF projekt zde...

Odměna + Cena časopisu EUROSTAV


Návrh č. 27 kód 184 192
Autor: Veronika Tvrdá

Fakulta architektury VUT Brno

PDF projekt zde...

Cena časopisu ARCH


Návrh č. 14 kód 473 534
Autor: Michaela Jandeková

Fakulta architektury ČVUT Praha

PDF projekt zde...

Cena předsedy poroty


Návrh č. 25 kód 342 028
Autoři: Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn

Fakulta architektury VUT Brno

PDF projekt zde...

 

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány v Senátu PČR v Praze v rámci výstavy projektů v Chodbě místopředsedů ve dnech 9. – 22.5. 2017. Termín předání: 9.5. 2017 v 17 hodin při vernisáži výstavy.

 

Další ceny médií:

Cena časopisu ERA21 - návrh číslo 46, kód 528 491, autor: Maroš Mitro
Odůvodnění:
Zvolené území je provozně velmi komplikované. Návrh uměřeně dotváří uliční frontu a ponechává prostor vnitrobloku volný k průchodu i případnému rozšíření galerijních aktivit do veřejného prostoru. Zvolená forma nízkého objektu nevytváří bariéru a nechává působit historickou fasádu sousedního Místodržitelského paláce. Umístění výstavních prostor a depozitáře pod úroveň terénu pomáhá minimalizovat objem nadzemní části budovy. Vložená atria umožňují průchod územím ve všech žádoucích směrech a přidávají možnost zpomalení či úplného zastavení. Odsazení uliční čáry a doplnění zeleně a pohyblivých panelů odcloňuje prostor galerie od rušné ulice Rooseveltovy.

Cena časopisu ASB CZ: návrh číslo 6, kód 684317, autoři: Pavla Maxová, Jan Novotný, FA ČVUT PRAHA

Cena časopisu ASB SK: návrh č. 18, kód 130216, autor: Jakub Vašek, FSV ČVUT PRAHA
Odůvodnění:
"Netradičné spracovanie rozkúskovalo objekt určený pre moderné umenie na menšie solitéry, akoby chcel autor naznačiť, že moderné umenie nemusí byť pre bežné vnímanie príliš veľkým sústom. Sympatické námestie navyše vytvára priestor na komunitné aktivity a zdieľanie dojmov. Preto cena slovenského ASB."

Cena časopisu Stavebné materiály: návrh . 46, kód 528491, autor: Maroš Mitro, FU TU KOŠICE
Odůvodnění:
Ide o riešenie citlivo osadené do existujúceho prostredia, ktoré je prenesené do interiéru a okrem výstavných priestorov ponúka pre návštevníkov aj oddychové zóny s pridanou hodnotou. Okrem použitých materiálov, je návrh zaujímavý aj inven ným riešením fasády a využitím hry svetla a tieňov.

Cena časopisu Realizace staveb: Návrh č.16, kód 121878, autor: Jovana Mumme, STU BRATISLAVA – WISMAR, GERMANY

Cena časopisu Stavebnictví a interiér: návrh č. 18, kód 130216, autor: Jakub Vašek, FSV ČVUT PRAHA


  • Zadání
  • Download
  • Fotogalerie okolí místa
  • Fotogalerie projektů

Téma

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto

„Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti““
(Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států amerických)

Zdůvodnění

Brno je možno zařadit mezi města, kde je patrná silná umělecká tradice. Nejedná se pouze o tradiční umělecké směry, ale také o moderní umění. V severovýchodní části historického městského centra můžeme objevit nezvyklou koncentraci aktivit téměř všech druhů umění:
- Moravská galerie v Brně – výtvarné umění;
- Janáčkovo divadlo – operní a baletní tvorba;
- univerzitní kino Scala - filmová umělecká tvorba;
- Divadlo Bolka Polívky – experimentální divadelní tvorba;
- Ambrosiana – galerie současného umění.
Využití jedné z urbanisticky nejvýznamnějších volných ploch v historickém centru města pro rozšíření uměleckého potenciálu „brněnské umělecké čtvrti“ je určitě velkou výzvou nejen pro studenty, ale i pro profesionální architekty.

Záměr

Navázání na uměleckou tradici v Brně vytvořením urbanisticky a architektonicky zajímavého centra pro umístění sbírek současného výtvarného umění a pro pořádání výtvarných projektů celoměstského, regionálního i mezinárodního významu. Důraz by měl být kladen především na citlivé zasazení moderního komplexu do historicky cenného území, návrh důstojného stánku pro umístění sbírek i výstav současného výtvarného umění a vytvoření příjemného městského veřejného prostoru, který by svým prostředím lákal k návštěvě obyvatel i návštěvníků města Brna.

Náplň

Součástí nového centra pro umístění sbírek a výstavních projektů současného výtvarného umění Moravské galerie v Brně budou odpovídající prostory pro pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstavních projektů městského, regionálního i mezinárodního významu, prostory pro doprovodné programy a odpovídající provozní a technické zázemí. Nový komplex spolu s historickou budovou Národní galerie v Brně by měl přímo navazovat na nově upravený venkovní městský prostor pro obyvatele i návštěvníky města. Zároveň musí dojít k urbanistickému dotvoření celého dotčeného prostoru aniž by byl potlačen význam architektonicky cenných objektů v bezprostředním okolí.

Prostředky

Uplatnění moderních architektonických prvků a progresivních systémů v historickém prostředí. Dosažení dynamického výrazu současné zástavby uplatněním neotřelých architektonických nápadů, díky kterým je možno dosáhnout zajímavé symbiózy různých architektonických směrů.

Cíl

Vytvoření krásného objektu pro krásné umění a povznesení trochu zapomenutého místa na atraktivní městský prostor, který bude spojovat a umocňovat emoce a prožitky z výtvarného umění, architektury a zajímavého městského prostředí „brněnské umělecké čtvrti“.

Stáhněte si:

Poznámky z exkurze do místa soutěže

Anotace 22.ročníku mezinárodní studentské soutěže Xella

Kompletní doplněné zadání 22.ročníku mezinárodní studentské soutěže Xella

Podklady k 22. ročníku soutěže ke stažení zde...


Podklady k 22. ročníku soutěže jsou přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane e-mailem heslo pro rozbalení ZIP souboru.

Obsah podkladů:

  1. Mapové podklady
  2. Fotogalerie okolí

 

Fotogalerie okolí

Fotogalerie okolí

Fotogalerie projektů

Fotogalerie projektů