5.ročník středoškolské soutěže

Odborná porota zasedala 10. června ve Výstavní síni Vysoké trámy v písecké Sladovně. V letošním roce o vítězích rozhodovali Ing.arch. Jarek Veselák jako předseda poroty, Ing.arch. Radek Dragoun, Ing. Alena Fikejzová a Michal Přívětivý, který byl jediným zástupcem vypisovatele soutěže, společnosti Xella CZ. O vítězné práci Tomáše Bolfa rozhodlo většinové hlasování porotců, které skončilo poměrem 3:1. Hlavní cena bude vítězi předána 6. září 2011 při příležitosti vernisáže výstavy oceněných prací 16. ročníku Studentské soutěže Xella, kterou společnost Xella CZ pořádá pro vysokoškolské studenty. Stane se tak v Senátu České republiky, kam jste srdečně zváni.

Vítězům 5. ročníku a všem zúčastněným gratulujeme!


1.místo
Projekt PDF

2.místo
Projekt PDF

3.místo
Projekt PDF

Zvláštní cena poroty
Projekt PDF

A pokud se chcete dozvědět, jakými přednostmi vítězné práce oplývaly, přečtěte si následující posudky našich porotců:

1. místo:

Důkladně propracovaný návrh s přesvědčivým grafickým podáním. Architektura domu vychází z archetypu venkovského stavení se sedlovými střechami a převýšenými štíty, tvarové řešení pracuje s křížením dvou hmot, a vznikají tak obytná zákoutí ve vazbě na otevřenou krajinu i blízkou zahradu. Jedinou zásadní slabinu návrhu porota shledala v dispozičním řešení přízemí, nedostatečné propojení obytného prostoru s kuchyní a jídelnou, je však odstranitelné aniž by utrpěl základní koncept domu. Také plocha zbytečně naddimenzované koupelny by m
ohla být více využita. Návrh se nesnaží o zbytečnou originalitu, vhodně a střídmě zachází s použitými materiály v kombinaci světlé omítky, dřeva a šedé střešní krytiny.
Konstrukční řešení je celkově detailně zvládnuté a realizovatelné.

2. místo:

Rodinný domek má dobře zvládnutý vstup s dostatečným zádveřím a šatnou. Výhodou dispozice je možnost jeho využití v různých etapách života - pro velkou rodinu, po odchodu dětí i pro dva lidi. Prolínání pultových střech zajišťuje dobré osvětlení podkrovních místností. Hmota domku je klidná a vyvážená.

3. místo:

Základní členění domu na dvě hmoty působí velice pozitivně, příjemné proporce a čisté vstupní průčelí řešení potvrzují. Výhodná je také poloha hlavního obytného prostoru do zahrady.
Bohužel dispozice neodpovídá hmotovému členění (garáž + obývací prostor v nízké části). Neúměrně působí schodiště s podélnou chodbou ve druhém podlaží.
Otázkou zůstává poměrně velká severovýchodní fasáda a naopak malé využití osluněných stran pro tepelné zisky.

Zvláštní ocenení poroty:

Tento návrh polyfunkčního domu se vymyká zpracovávaným tématem i svým rozsahem všem ostatním soutěžním pracím. Představuje však natolik kvalitní zvládnutí obtížné a rozsáhlé úlohy, že se jej porota rozhodla ocenit zvláštní cenou. Dům je koncipován jako polyfunkční, s jasně čitelnými funkcemi a odvážným konstrukčním přístupem autora. Návrh je přesvědčivě dokumentován na názorných perspektivách, oceňujeme zejména jeho dynamický výraz a hmotovou kompozici, které maximálně a přitom profesionálně využívají výhod volnosti zadání „na zelené louce“. Jistou nevýhodou tohoto typu zadání je však nemožnost posoudit zvolené řešení také ve vztahu ke kontextu konkrétního místa navrhované stavby.