Novinka - 2. aktualizované a rozšířené vydání příručky statika

Pro velký zájem vydal výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, v pořadí již druhé aktualizované a rozšířené vydání příručky Statika, která by měla projektantům a architektům usnadnit projektování staveb z pórobetonu Ytong.

Obsah publikace se soustřeďuje především na řešení nevyztužených zděných svislých nosných konstrukcí z materiálu Ytong a Silka navržených podle nových evropských a českých norem - eurokódů. Pro zděné konstrukce je stanovena část eurokód EC 6, označená jako normy řady ČSN EN 1996.

Získáte:

  • Přehled konstrukčních řešení svislých konstrukcí z materiálů Ytong a Silka s důrazem na nejvíce užívané, nevyztužené nosné stěny.
  • Orientaci v nově zavedených Eurókodech, které jsou od od března 2010 platné jako jediné předpisy pro navrhování zděných konstrukcí,
    a které zavádějí řadu významných změn proti dosud platným normám.
  • Vzorové příklady výpočtu zatížení a návrhu nosných stěn s porovnáním výsledků podle různých výpočtových metod.

Stáhněte si "Prezentaci ZDIVO Ytong a STATIKA" Ing. Vejvary ze semináře na centrále ČKAIT v Praze...