Inovace ve stavebním systému Ytong

S novou stavební seznou uvádíme na trh několik inovací stavebního systému Ytong. Reagujeme tím na podněty z reálné projektové a stavební praxe, z níž vyplynula potřeba řešení některých detailů.

Významnou novinkou v sortimentu je zakládací tvárnice Ytong Start. Je určená pro první řadu zdiva v podlaží pro stavby z pórobetonu, ale také pro stavby z vápenopískových a keramických cihel nebo lehkého betonu. Tvárnice Ytong Start je vyrobena s voděodolnou úpravou, díky níž se při výstavbě snižuje vzlínání vlhkosti do stěn způsobené vlivem počasí. Použití zakladací tvárnice v kombinaci s materiály s nižšími tepelněizolačními vlastnostmi sa zvyšuje izolační schopnost v patě stěny a tím se snižuje riziko vzniku plísní v kritických detailech. Tvárnici Ylong Start s výškou 125 mm lze například také výhodně využít jako doplnění výškového modulu stěn.

Ytong schodišťový systém na míru se už v praxi etabloval a nyní jsme vyhověli požadavku na alternatívní ukotvení schodišťového stupně. V řešení pribyla schodišťová konzola, díky níž se zvětší užitný prostor pod schodištěm. Je určena pro jednoduchou a bezpečnou montáž schodišťového stupně do šířky 1 200 mm.

INOVACE STAVEBNÍHO SYSTÉMU YTONG
Ytong Start
zakládací tvárnice
Ytong Start
Schodišťová konzola
 
Schodišťová konzola