Jak stavět od roku 2020? Odpoví Ytong Dialog.

Ytong DialogCo všechno se v navrhování a stavění budov změní po novele zákona o hospodaření energií, která vyjde v platnost 2020?

Jaké změny přinese aktualizace vyhlášky o energetické náročnosti budov v posuzování stavebních konstrukcí?

Opravdu jsou domy s téměř nulovou spotřebou zásadní změnou, anebo jen završením dlouhodobého trendu?

Setkejte se s kolegy, kteří mají za sebou již řadu realizací, které odpovídají chystaným normám. Ke slovu se dostanou také odborníci, kteří se podíleli na přípravách nové normy. V největších městech republiky se opět koná setkání se zástupci společnosti Xella a externími energetickými specialisty, kteří vás na tyto změny připraví a nabídnou řadu řešení.

Jak se staví dům podle nových norem?

Tématu legislativy a jejímu dopadu se bude věnovat Ing. Libor Hrubý z Centra pasivních domů, který se zaměří na návrhy budov v oblasti změn oproti dosavadní praxi. Po stránce splnění těchto norem nabídne řadu postřehů energetický expert Ing. Milan Koukal. Společnost Xella, výrobce značek Ytong, Silka a Multipor již s předstihem vyvinula několik řešení, která bez potíží splní nové požadavky. Regionální techničtí poradci představí několik ukázek skladeb stěn, včetně použití masivní střechy. Součástí jejich prezentací budou také konkrétní reference.

Kam se ubírá stavebnictví v dlouhodobém trendu? Čeká nás další přelom?

Stavět podle nových norem je samozřejmost – jak toho dosáhnout s maximální rychlostí, přesností a úsporně? Velkoformátová výstavba je rozvíjejícím se trendem, který nabízí podstatnou konkurenční výhodu u velkých staveb. Společnost Xella má za sebou první realizace a zkušenosti, které představí na konkrétních stavbách manažerka této výstavby Ing. Lucie Šnajdrová.

Dalším významným trendem, který bude expandovat v příštích letech, je digitální plánování BIM. Společnost Xella věnuje velkou pozornost digitální podpoře, aby projektování se Xella prvky přinášelo finanční a časovou úsporu. Tento směr představí Ing.arch. Zdeněk Podlaha.

Ytong Dialog - termíny 2019

Ytong Dialog - přihlášení