Lambda YQ získala Čestné uznání 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016

V soutěži, kterou pořádá Asociace inovačního podnikání ČR, byla oceněna novinka letošního roku Lambda YQ Čestným uznáním. Slavnostní vyhlášení proběhlo 9. prosince v Hlavním sále Parlamentu ČR.

V soutěži odborná komise hodnotila přihlášené inovativní produkty podle několika kritérií. Posuzovali technickou úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu a vliv na životní prostředí. Během roku Asociace konzultovala 312 inovačních produktů, přihlášeno a hodnoceno jich bylo 12. Vítězem se stal Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit, s nímž soutěžily Ústav teorie informace a automatizace AV ČR a Geodézie Ledeč nad Sázavou.

Za naši společnost Lambdu YQ v krátké prezentaci přestavil Ing. Václav Vetengl, který působí technický manažer, a převzal také čestné uznání. „Velmi si vážíme toho, že naše činnost v oblasti výzkumu a inovací si zasloužila cenu od odborné komise. Jejími členy jsou přední oborové instituce a svou autoritou zaštiťují mimořádný význam Ceny inovace roku. Rád bych vyjádřil také obdiv a poděkování ostatním soutěžícím. Investice do inovací a snaha o zkvalitnění produkce přispívá k celkové úrovni našeho průmyslu a podnikání,“ řekl při příležitosti přebírání ocenění Ing. Vetengl. Vítězný inovační produkt Ceny Inovace roku 2016 bude představen v lednovém čísle časopisu asociace a v následujících číslech také inovační produkty oceněné Čestným uznáním.

Pro naši společnost je tento úspěch motivací pokračovat ve svém úsilí i nadále a podílet se na rozvoji našeho odvětví. Výzkum a inovace patří do naší dlouhodobé strategie a ocenění z tohoto oboru potvrzují, že se naše pozornost ubírá správným směrem.

Lambda YQ získala Čestné uznání 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016
Lambda YQ získala Čestné uznání 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016