Objednejte si příručku STATIKA

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, s.r.o., vydal v září 3.vydání odborné publikace STATIKA. Ta by měla statikům, ale i projektantům pozemních staveb, ulehčit projektování staveb ze stavebních materiálů v nabídce výrobce. Nová technická příručka se zaměřuje na použití pórobetonu značky Ytong z pohledu statiky.

Obsah publikace sa soustřeďuje především na řešení nevystužených zděných svislých nosných konstrukcí z materiálů Ytong a Silka, navržených podle evropských a českých norem – Eurokódů. Pro zděné konstrukce je stanovená část Eurokód EC 6, označená jako norma řady ČSN EN 1996.

Získáte:

  • Přehled o konstrukčních prvcích staveb všeobecně a o jejich realizaci v systému Ytong při použití stavebních prvků Ytong
  • Přehled o zásadách pro navrhování zdiva všeobecně a přehled norem pro navrhovaní konstrukcí – Eurokódy s jejich dopadem na použití zdiva Ytong – stanovení únosnosti v soustředěném zatížení a při vodorovném tlaku kolmém na rovinu stěny
  • Vzorové příklady statických výpočtů zatížení a návrhu nosných stěn. Uvedené jsou příklady stanovení únosnosti zdiva ve svislém směru pro vybrané typy pevností a tlouštěk zdiva Ytong a Silka

Elektronická podoba příručky ke stažení zde...

Objednejte si příručku v tištěné podobě zde...