Podílíme se na snížení množství odpadů a emisí v České republice

Aktivně jsme se zapojili do Systému recyklace společnosti EKO-KOM, a.s. Tento program nese jasné výsledky – v roce 2019 se třídění odpadů účastnilo 73 % populace České republiky a průměrná výtěžnost tříděného sběru dosahuje 65,9 kg na obyvatele a rok. K těmto výsledkům jsme pomohli svým dílem také my.

V naší společnosti je téma ekologie jedno u prioritních – nejen, že samotný stavební materiál všech našich značek je přírodní, ale dbáme také na to, aby šetrně a s ohledem na budoucnost planety probíhala těžba surovin, veškerá výroba, ale také následná likvidace odpadu. Samotný stavební materiál je nízkoodpadový už ze své podstaty – díky opracovatelnosti jej zůstává pouze malé množství a nezatíží tak životní prostředí zbytečnou dopravou na odvoz a likvidaci. Veškerý odpadní materiál se pak dá plně recyklovat, například jako podestýlka pro domácí mazlíčky.

Na cestu k zákazníkům náš materiál balíme rovněž do recyklovatelných obalů. S jejich opětovným vyžitím nám pomáhá právě systém společnosti EKO KOM a.s., která pro nás zákonnou povinnost zpětného odběru odpadových materiálů zprostředkovává. Díky našemu podílu byl v roce 2019 zajištěn zpětný odběr 457 tun odpadů, což představuje 229 svozových automobilů. Náš podíl na celkovém snížení emisí CO2 byl díky zacházení s odpadem roven zhruba ročnímu provozu 76 automobilů střední třídy.

Děkujeme, že svým přístupem k třídění odpadů k těmto výsledkům pomáháte i vy.