Podpořili jsme druhý ročník České ceny za architekturu

Česká cena za architekturu

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Cílem je propagovat výsledky práce začínajících i etablovaných architektů. Soutěž pokrývá široké spektrum prací, které mezinárodní komise hodnotí po stránce estetické, technické a také ve vztahu ke společenskému přínosu stavby.

Naše společnost se dlouhodobě zajímá o inovativní trendy ve stavebnictví a architektuře a podporuje veřejně prospěšné aktivity v tomto odvětví. Proto jsme se stali partnerem této soutěže. Letošní ročník byl vyhlášen v lednu 2017 a v průběhu celého roku ji provází řada společenských akcí i výstav. V současné době od června 2017 porota vybírá z nominovaných realizací díla, kterým udělí titul finalista a držitel hlavní ceny. Ve čtvrtek 17. srpna proběhne vernisáž nominovaných děl v Centru stavitelského dědictví v klášteře Plasy, kde budou díla vystavena do listopadu letošního roku. Nominované realizace budou také vystavené v rámci festivalu SlavoniceFest od 2. do 6. srpna 2017.

Česká cena za architekturu - porota
Zástupci poroty ČCA 2017 (zleva: Eelco Hooftman, Marianne Loof, Jiří Oplatek, Matija Bevk)
Foto: Jan Hrdý