Produktové novinky 2016

Představujeme Vám novinky letošního roku, mezi nimiž bychom rádi zdůraznili novou tepelněizolační tvárnici Lambdu YQ. Představuje rozumné řešení pro jednovrstvé obvodové stěny, které již nyní splňuje normy plánované v roce 2020. Lambda YQ se tak stává materiálem s trvalou hodnotou a stavby budou plně připraveny i na požadavky příštích generací

S touto novinkou úzce souvisí i další, a to zakládací tepelně izolující malta a speciální vnější omítka tepelněizolační. Dohromady tvoří dokonalý komplexní systém s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Díky tomu bude možné minimalizovat rizika tepelných mostů a stavět domy s otevřeným difuzním systémem.

Dalšími novinkami letošního roku jsou systémový komín a pilířová tvárnice, které otevírají nové možnosti využití prvků Ytong v projektech i na stavbě.

Pevně věříme, že nejen systémové řešení Lambda YQ se stane nedílnou součástí Vašich projektů.

Produktové novinky Ytong 2016
Lambda YQ
Nová tepelněizolační tvárnice pro jednovrstvé zdění.
Lambda YQ

Nová tepelněizolační tvárnice pro jednovrstvé zdění vyniká kombinací pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti. Lambda YQ splňuje požadavky na lehký materiál značky P2. S pevností vyšší než 2,2 MPa a se součinitelem 0,077 je tento materiál nejlepší, který dokážeme v současnosti vyrobit.

Vnější omítka tepelněizolační
Vyvinutá pro bezvadné fungování stěny i při dlouhodobém střídání teplot.
Vnější omítka tepelněizolační

Omítka byla vyvinuta pro bezvadné fungování stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů. Jejími výhodami je jednoduchá aplikace, tenkovrstvost a zároveň difúzní otevřenost. Poskytuje také pětkrát lepší tepelnou izolaci jako běžná lepicí malta.

Pilířová tvárnice
Nové tvárnice pro betonový sloupek.
Pilířová tvárnice

Nové tvárnice připravené pro betonový sloupek rozšiřují možnosti systémového řešení Ytong v oblastech se zvýšenými požadavky na přenos svislých i vodorovných sil ve stěnách, sloupcích či půdních nadezdívkách pod krovy. Přináší také elegantní řešení pro vedení elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodu nebo pro centrální vysavač. Rychlá, jednoduchá a čistá práce platí i pro tuto pilířovou tvárnici Ytong.

Zakládací tepelně
izolující malta
Doplňuje systém Lambda YQ a minimalizuje tepelné ztráty.
Zakládací tepelně izolující malta

Doplňuje systém Lambda YQ a napomáhá celkové minimalizaci tepelných ztrát. Účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi zdivem a základovou deskou. Stejně jako další prvky z Ytongu je ekologicky nezávadná a připravena pro rychlé a snadné stavění.

Systémový komín Ytong
Systémový komín Ytong
Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm.

Třísložkový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm. Je zcela kompatibilní se systémem Ytong. Dodávaná komínová sada je určena na výstavbu suchých komínů s jedním kouřovodem, bez trvalé kondenzace a s přirozeným tahem spalin. Komín je vhodný pro všechny druhy paliv. Nabízíme ho v rozměrech 160, 180 a 200 mm.