Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Ještě před pár lety tu byla propadlá střecha, opuštěné budovy, oprýskané omítky. Bývalá renesanční tvrz v obci Chrastná (část města Osečná) byla jedním z objektů, které Liberecký kraj evidoval na seznamu brownfields, tedy zanedbaných a nevyužívaných areálů. Dnes už tvrz vypadá k nepoznání. Přestavba hospodářských budov na ubytovací zařízení s několika sály a restaurací začala v únoru 2016 a obešla se zcela bez dotací, co se nakonec ukázalo jako výhoda – investor se při výběru dodavatelů nemusel orientovat na nejlevnější firmy a materiály, ale mohl si vybrat ty kvalitní. Mezi ně patřily také příčkové tvárnice ze systému Ytong a minerální desky Multipor od téhož výrobce.

Zastavěná plocha:
budova A 476,3 m²
budova B 507,3 m²
budova C 459 m²
budova D 210 m²

Tvrz Krassa byla postavena v roce 1581 Šalamounem Blektou z Útěchovic, který zde vytvořil samostatný statek – klasickou zemědělskou usedlost, typickou pro zdejší kraj. Investor se snažil na tuto historii citlivě navázat a zachovat, co z historického dědictví lze. Cílem bylo z rozpadlé tvrze vytvořit kulturní, obchodní a přednáškové centrum pro firemní i soukromé akce a také poskytnout zázemí zdejším místním spolkům.

„Cílem rekonstrukce bylo přizpůsobit objekt novým požadavkům na využití formou multifunkčního centra. Maximální pozornost jsme věnovali obnovení atmosféry místa a snažili jsme se zachovat architektonicky a historicky cenné prvky budov. Novodobé necitlivé stavební zásahy byly odstraněny či zmírněny. Dispoziční úpravy se dotkly hlavně budovy B, ve které jsme potřebovali dosáhnout několika zásadních proměn – v suterénu to byla přestavba z kravína na školící centrum a z podkroví vzniklo ubytování pro účastníky školení. Součástí dispozičních změn budovy B bylo i vybudování zkušebny a lehké laboratoře, sloužící pro zemědělské účely. Mysleli jsme také na propojení objektů s vnitřní dvoranou – původní asfaltové plochy byly vybourány a celý prostor byl přepracován na odpočinkovou zahradu.“ říká Ing. David Pospíšil, autor architektonického a stavebně technického řešení rekonstrukce Tvrze Krassa.

Více o této rekonstrukci si přečtěte zde...