Téma Studentské architektonické soutěže Xella se ve 22. ročníku věnuje Brnu

Společnost Xella vyhlásila nový ročník architektonické ideové soutěže pro studenty fakult architektury a stavebních fakult vysokých škol. Úkolem soutěžících je navrhnout urbanisticky a architektonicky zajímavé centrum sbírek současného výtvarného umění, které bude sloužit i pro pořádání výtvarných projektů. Studenti se mohou přihlásit nejpozději jeden den před termínem odevzdání soutěžních prací 20. února 2017.

Společnost Xella ve svých zadáních architektonické soutěže hledá ve spolupráci s architekty témata, která studenty vedou k zamyšlení nad urbanistickou stránkou řešené lokality. Zpravidla se návrhy týkají institucí s kulturní či vzdělávací funkcí a stejně tak je tomu v letošním ročníku. Budoucí architekti se budou zabývat využitím jedné z urbanisticky nejvýznamnějších volných ploch v historickém centru města na Rooseveltově ulici, která přímo navazuje na Místodržitelský palác, kde sídlí Moravská galerie. Cílem je navrhnout reprezentativní a moderní stavbu, která bude sloužit pro vystavení sbírek moderního umění a současně se stane centrem pro pořádání výtvarných projektů mezinárodního významu.

Koncepce by měla citlivě navazovat na historický kontext, ale zároveň přinést originální a tvůrčí řešení. V porotě soutěže opět zasednou významné osobnosti české i slovenské architektury, které budou posuzovat přihlášené projekty po stránce invence, ale také vhodného zasazení do urbanistického kontextu, účelovosti a funkčnosti stavby. Letos mezi členy budou například Peter Moravčík, Ivan Kubík, Ĺubomír Králik, Michal Krištof, Vlado Milunić, a také ředitel Moravské galerie Jan Press.

Na podzim se uskuteční setkání uchazečů se zástupci Moravské galerie, při němž si mohou prohlédnout sbírky i zázemí instituce. Exkurze jim pomůže pochopit cíle a potřeby muzejní instituce, a také poznají její historii. Vyhlášení výsledků ročníku proběhne v březnu 2017 rovněž v prostorách Moravské galerie. Přihlášení, veškeré informace a podklady zájemci najdou na www.ytong.cz a www.ytong.sk.