Ve 21. ročníku studentské soutěže Xella zvítězili studenti z Brna

Mezinárodní studentská soutěž vypsaná společností Xella má za sebou 21. ročník. Zadáním letošní soutěže bylo vytvoření prostoru pro Vinařské zážitkové centrum a skanzen vinohradnictví ve Svätém Juru, který bude sloužit jako „vinařský cíl“ k návštěvě pro celou rodinu.

Soutěžící měli za úkol po svém interpretovat vinohradnickou tradici současnou architekturou, která by měla být inspirována tradiční technologií a formami a zároveň experimentovat s novým vztahem mezi vinařstvím a okolní krajinou vinohradů. Autorkou tohoto zadání byla architektka Ĺubica Selcová, odborný garant 21. ročníku soutěže. V řádném termínu bylo odevzdáno celkem 51 návrhů.

Ve dnech 16.–17. března 2016 zasedla ve Svätém Juru odborná porota, jejímiž členy byli architekti Ján M. Bahna (SR), Jakub Cígler (ČR), Ĺubomír Králik (SR), Michal Krištof (ČR), Vlado Milunić (ČR), Peter Moravčík (SR), Imrich Pleidel (SR), Viktor Šabík (SR), Jaromír Veselák (ČR) a Ĺubomír Závodný (SR), kteří se shodli v názoru, že letošní návrhy byly celkově velmi kvalitní.

Na prvním místě se umístili studenti FA VUT v Brně Ondřej Novotný a Filip Malý. Druhou cenu získal kolektiv studentů FA STU v Bratislavě: Kristína Berecová, Ĺubomíra Blašková, Lukáš Lečko a Michal Krcho. Třetí cenu si odnese Jakub Slováček z FA VUT v Brně. Na dalších třech pozicích, kde studenti získají knižní odměnu, se umístili studenti po řadě: Maroš Drobňák, Radoslav Hamara a Lenka Lazorová z Fakulty umění TU Košice, Jakub Votoček, Jana Šohájková z FA ČVUT Praha a Bc. Radomír Feňo z FA VUT Brno. Slavnostní předání cen a odměn se uskuteční v rámci festivalu Umění a víno ve Svätém Juru v červnu 2016.