Vítězem 22. ročníku studentské soutěže Xella se stal návrh s citlivým přístupem k urbanismu

Zadáním letošní soutěže bylo vytvoření návrhu pro centrum sbírek současného moderního umění Moravské galerie, které bude sloužit současně i pro pořádání vzdělávacích a výtvarných projektů. Porota složená s předních architektů a ředitele Moravské galerie se 8. až 9. března sešla v Místodržitelském paláci v Brně nad hodnocením více než padesáti návrhů, na nichž se podílelo přes dvě stě studentů fakult architektury z Česka i Slovenska. Vítězem se stal student brněnské fakulty architektury Luděk Šimoník.

Projekt měl vyřešit proluku v blízkosti Místodržitelského paláce, současného sídla Moravské galerie. Toto místo je uprostřed historického centra a studenti se také museli vyrovnat se zadáním na poměrně složitém pozemku. Právě začlenění nové stavby do stávajícího okolí bylo klíčové pro výběr vítězů. Vztah nové budovy k historickému centru se ukázal jako určující. Vítěz soutěže, Luděk Šimoník, nejlépe zvládl všechny nároky na zpracování projektu a přesvědčil zejména svým vnímavým přístupem k urbanismu. Za společnost Xella byl vyhlášení vítězů přítomen generální ředitel společnosti Peter Markovič. Ocenil kvalitu přihlášených projektů a poděkoval také porotě. „Rád bych poděkoval všem členům poroty, jmenovitě Janu Pressovi, Aleši Brotánkovi, Jánu Stempelovi, Ĺubomíru Závodnému, Ĺubomíru Králikovi, Peteru Moravčíkovi, Imrichu Pleidelovi a Viktoru Šabíkovi. Velké poděkování patří také Michalu Krištovovi, letošnímu předsedovi komise. Před pár lety jsme se s jeho jménem setkali v naší soutěži poprvé, když se stal jejím vítězem. Nyní hodnotí projekty současných studentů a jeho profesní úspěchy potvrzují, že studentské soutěže mají svůj význam v jejich budoucí kariéře,“ uvedl ve svém proslovu Peter Markovič.

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány 9. května v Senátu Parlamentu České republiky v Praze na vernisáži vernisáže výstavy projektů v Chodbě místopředsedů.

Seznam vítězů 22. ročníku studentské soutěže Xella

1.cena: Luděk Šimoník Fakulta architektury VUT Brno 2000€
2. cena: Branislav Stojkov, Ivan Kanich Fakulta architektury STU Bratislava 700 €
2. cena: Maroš Mitro Fakulta umení TU Košice 700 €
3. cena: Jakub Vašek Fakulta stavební ČVUT Praha 500 €
 
Odměna: Bc. Tatiana Kuva Fakulta architektury STU Bratislava  
Odměna: Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno  
 
Cena ředitele Moravské galerie: Luděk Šimoník (FA VUT Brno)
Cena předsedy poroty: Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány v Senátu PČR v Praze v rámci výstavy projektů v Chodbě místopředsedů ve dnech 9. – 22.5. 2017. Termín předání bude upřesněn.

 

22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella
22. ročník studentské soutěže Xella