Výroba bílého pórobetonu v Chlumčanech oslavila 40 let

Společnost Xella CZ oslavila 40. výročí od založení výrobního závodu v Chlumčanech. Hosté se při prohlídkách podniku seznámili se současností výroby, soutěžili ve vědomostním kvízu a děti se vydováděly na atrakcích.

Výroba pórobetonu v Chlumčanech začala v roce 1975. Za 40 let existence zde vyrobili více než osm milionů kubických metrů pórobetonu, z nějž bylo postaveno více než 100 000 rodinných domů. Tento úspěch se společnost rozhodla oslavit společně se svými současnými i bývalými zaměstnanci i jejich rodinami.

Bezmála tři sta hostů přivítal vedoucí závodu Josef Eisman a jednatel společnosti Ing. Patrik Polakovič, který ve svém projevu zmínil, jak důležitá je pro firmu právě podpora zaměstnanců: „Kvalita našeho materiálu je možná díky tradici a znalostem. Vážím si proto všech lidí, kteří se dlouhodobě podílejí na rozvoji naší společnosti a pomáhají udržet její dobré jméno.“ Přímo v autentickém prostředí závodu probíhal program pro veřejnost, mimo jiné sochařské dílny s pórobetonem nebo soutěž rodičů a dětí ve stavbě domečku z Ytongu.