Ytong Dialog: Inovace pro chytrá řešení

Ytong DIALOG - Inovace pro chytrá řešení
"Pokud jsme schopni udělat něco kvalitněji, rychleji a jednodušeji, tak to udělejme.
Dejme tak světu na vědomí, že jsme kompetentnější než ostatní, a získejme tím více zákazníků.
"

Ing. Martin Mihál,
vedoucí technického oddělení Xella CZ SK

Společnost Xella CZ pořádá odbornou konferenci pro projektanty a architekty, zaměřenou na statiku budov a střešní konstrukce z Ytongu. Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s novými poznatky společnosti Xella CZ a navázání dialogu o zkušenostech a potřebách odborníků, kteří s materiálem Ytong pracují.

V bloku věnovaném statice se seznámíte s aktualizovanou publikací Statika III, jejíž nejnovější vydání vám bude představeno s odborným komentářem a každý účastník získá svůj výtisk. Významnou novinkou je software pro výpočet statiky stěn z Ytongu, jehož fungováním vás provedeme.

Blok věnovaný střešním konstrukcím představí nové konstrukční řešení střech Ytong, společně s praktickou ukázku stavby fragmentu střechy.

V závěrečném bloku partneři konference představí inovace ve svém sortimentu.

Konference trvá od 9.00 do 14.00, účast je bezplatná.

Vyberte si datum a místo konference a registrujte se:

22.9. PLZEŇ
HOTEL PRIMAVERA
23.9. HRADEC KRÁLOVÉ
STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA
24.9. PRAHA
CENTRÁLA SPOL. METROSTAV
6.10. BRNO
KONGRESOVÉ CENTRUM BVV
7.10. OSTRAVA
DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE
8.10. STARÉ MĚSTO
KONGRESOVÉ CENTRUM
AREÁL REC GROUP

Více informací o semináři najdete zde...