Ytong povede Dialog o normách ve stavebnictví a jejich plnění díky systému Ytong

Společnost Xella CZ zve projektanty a architekty na odbornou konferenci Ytong Dialog, která probíhá v říjnu v několika městech České republiky. Letos se zaměří na tématiku norem v oblasti tepelné techniky, požární odolnosti, potřeby větrání a bezpečnosti. Cílem je inspirovat architekty a projektanty, jak stavět moderní, zdravé a komfortní bydlení v souladu se všemi zákonnými podmínkami.

Letos Dialog probíhá v Ostravě, Brně, Praze, Hradci Králové a Plzni. Organizátoři se snažili zvolit méně formální a architektonicky zajímavá místa, aby podpořili atmosféru těchto oborových setkání. Například v Brně se odborná veřejnost setká v areálu bývalých mrazíren Industra, v Ostravě zvolili jako místo setkání bývalý plynojem – halu Gong v revitalizovaném brownfieldu Dolních Vítkovic. V podobném duchu byla vybrána místa i v dalších městech.

Ústředním tématem setkání je navrhování budov v systému Ytong, aby splnily  požadavky příslušných norem. Pozvaný odborník se zaměří na představení současných i připravovaných norem a jejich srovnání se sousedními zeměmi.

Jeden blok dopoledního setkání bude věnován inovacím systému Ytong, v němž se techničtí poradci zaměří zejména na tepelně technické detaily. Veškeré prvky hosté uvidí na mobilním fragmentu, kde si mohou systémové řešení důkladně prohlédnout a představit si tak lépe jeho využití v praxi.

Jedním z témat bude i ekonomické a energetické porovnání rodinného domu. Jak tedy dopadne srovnání ceny pasivního a nízkoenergetického domu? Odborníci budou tuto otázku prezentovat na pěti výpočtech variant vzorového domu s různým založením stěn, typem střech, vybavením apod. Tyto varianty se budou porovnávat z různých aspektů, jako jsou pořizovací a roční náklady.

Problematiku větrání uvede video ukázka domu s nedostatky v projektu a realizaci, jejichž následkem jsou plísně. Následující přednáška se zaměří na tématiku řízeného větrání. V posledním bloku pak hosté získají přehled o protipožárních vlastnostech Ytongu a požadavcích norem na ochranu proti vloupání.

V závěrečné skupinové diskusi bude možné projednat témata Dialogu se zástupci Ytongu i vyměnit si mezi sebou oborové zkušenosti. Účast pro odbornou veřejnost je bezplatná. Zájemci se mohou přihlásit ZDE .

Ytong Dialog 2017