Ytong získal Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

V soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015, vyhlašované ÚRS PRAHA, a.s. jsme byli nominováni do užšího výběru a získali jsme Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Letošním mottem soutěže byly „Nové moderní výrobky a technologie pro stavby a budovy s pozitivní bilancí energie“.

Cílem soutěže je upozornit odbornou i laickou veřejnost na nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice a seznámit je s jejich progresivními  výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Současně se soutěž snaží ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být z hlediska ochrany prostředí šetrná, moderní a úsporná. Odbornými garanty soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V devátém ročníku se téma soutěže zaměřilo na oblast energetických úspor. U soutěžících odborná porota hodnotila, zda jejich produkty přispívají ke snížení energetické náročnosti výstavby a energetické náročnosti budov. Dále posuzovali, zda v maximální míře využívají obnovitelných zdrojů materiálů a jestli dosahují vyspělé evropské úrovně stavebních fondů.

Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je pro nás důkazem, že posouváme hranice našeho oboru a nacházíme také nové cesty k tomu, jak udělat stavění zákazníkům jednodušší a kvalitnější.  Každé ocenění je pak potvrzením toho, že se ubíráme správným směrem.

Ytong získal Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR