BIM

BIMNáročnost a složitost současných projektů ve stavebnictví vyžaduje pokročilá řešení. Informační model budovy BIM usnadní práci realizačním společnostem – je to nástroj, s nímž je možné provádět stavební projekty přesněji, rychleji, úsporněji a včas.

Co je BIM?

Building Information Modeling = informační model budovy

 • jedna databáze
 • propojení informací od plánování stavby, průběhu pracovních procesů až po management hospodaření objektu po celou dobu své životnosti
 • rychlejší a výhodnější realizace stavby

BIM se od klasického projektování odlišuje propojením geometrických, materiálově specifických i nespecifických informací. Jednotlivým stavebním dílům jsou přiřazeny:

 • typy a technické informace produktu
 • výrobce
 • cena
 • doby zpracování
 • souvislosti s minulými i následujícími pracovními úkony aj.

BIM je nástrojem k vizualizaci od první myšlenky přes vybudování a provoz až ke zboření či recyklaci stavebního díla. Propojená data o budově umožňují, aby změny, ke kterým dochází v průběhu stavby, byly společně sdíleny mezi účastníky a zároveň schvalovány manažerem BIM (hlavním projektantem).

Jaké jsou výhody BIM?

BIM umožňuje investorům prohlídku virtuálního modelu budovy, což poslouží pro lepší představivost a kontrolu prostorových vazeb a funkčnost budovy i laikům. 
BIM poskytne reálné simulace jednotlivých prostor a investor si může plánovanou budovu prohlédnout do detailu. Stupeň přesnosti může být stanoven až do posledního šroubku, avšak náklady na vytvoření virtuálního modelu budovy jsou pak podstatně vyšší. Proto je vždy nutné odhadnout, zda zvýšené náklady dané tvorbou detailního modelu při plánování jsou úměrné užití při vyhodnocení.

Jak se BIM používá?

BIM má široké spektrum uplatnění nejen u velkých staveb, ale i u menších projektů. Zvláště u rodinných domů je pro firmy konkurenční výhodou, že mohou pomocí BIM přiblížit stavebníkovi výsledek ve formě digitálního modelu budovy ještě před zahájením výstavby.

S Ytongem jste s BIM o krok napřed

Společnost Xella CZ nabízí ke stažení kompletní řešení pro stěnové, střešní a stropní systémy jako datové soubory BIM, které je možné zpracovat v softwaru Revit® nebo Archicad®.
Systémová řešení BIM umožňují získat:

 • 3D designové objekty
 • informace o geometrii jednotlivých prvků (vč. certifikací)
 • informace k plánování, vlastnostem materiálu, jejich zpracování
 • podklady pro výkazy a časové harmonogramy