Bytové domy, Lipsko

Bytové domy, Lipsko

Bytové domy, Lipsko

Vnější zateplovací systém nemohli z důvodu památkové ochrany použít ani v Lipsku v ulici Dieselstraße. Přesto měla budova podle norem snížit energetickou náročnost o 30 %. Na 1000 m² se instalovala vrstva Multipor o tloušťce 140 mm. Akci projektovalo studio Ingenierbüro Zangenmeister a uskutečnila firma Kötz & Partner Bau.