Doporučené ceny velkoformátových produktů

 

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d x š x v
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 1395,- 1688,-
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 1117,- 1351,-
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 929,- 1125,-
375 Statik 599x375x749 2,68 2,2 8 3,60 3,2 1585,- 1918,-
300 Statik 599x300x749 2,14 2,2 8 3,60 2,6 1268,- 1535,-
250 Statik 599x250x749 1,79 2,2 12 5,40 2,1 1057,- 1278,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Ytong - suché maltové směsi

Ytong - zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong zdicí malta 17,0 30 530 149,- 180,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem malého jeřábu
s příslušenstvím (kleště, schůdky)
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
Pronájem montážních prostředků
pro montáž příčkových panelů
ks dle individuální dohody
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto malého jeřábu.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 1188,- 1438,-
Silka Tempo 240 (3/4) (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 1189,- 1438,-
Silka Tempo 240 (1/2) (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 1190,- 1439,-
Silka Tempo 180 (20-2,0) 498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 894,- 1081,-
Silka Tempo 180 (3/4) (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 889,- 1076,-
Silka Tempo
180 (1/2) (20-2,0)
248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 894,- 1082,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

Silka - vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové**

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na paletě objem
na paletě
expediční
hmotnost
kusů na m² zdiva plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks m3/pal kg/pal ks/m² m²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333x240x174 56 54 0,751 1372 17,1 3,16 4,9 1191,- 1441,-
Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333x240x124 56 72 0,714 1304 24,0 3,01 6,9 1187,- 1436,-
Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333x240x98 56 90 0,705 1289 30,2 2,98 8,9 1195,- 1446,-
Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333x180x174 53 60 0,626 1146 17,1 3,51 3,7 897,- 1086,-
Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333x180x124 53 96 0,714 1304 24,0 4,01 5,1 896,- 1084,-
Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 120 0,705 1289 30,2 3,97 6,7 889,- 1075,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
*** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 200 mm
pro akustické a nosné zdivo s vysokou pevností

tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka + kapsa
300 Silka HML 300 (15-1,6) 333×300×199 56 15,0 30 2,00 5,4 1479,- 1789,-
250 Silka HM 250 (20-2,0) 248×250×199 57 20,1 40 1,99 4,5 1236,- 1496,-
200 Silka HM 200 (15-1,8) 333×200×199 54 15,0 45 3,01 3,6 996,- 1205,-
175 Silka HM 175 (20-2,0) 333×175×199 53 15,0 45 3,01 3,2 860,- 1041,-
150 Silka HM 150 (20-2,0) 333×150×199 52 15,0 60 4,01 2,7 739,- 895,-
Provedení: Pero + Drážka
100 Silka HML 100(12-1,6)** 333×100×199 47 15,0 90 6,01 1,5 498,- 603,-
100 Silka HMLF 100(12-1,6)** 333×100×249 47 12,0 72 6,01 1,2 494,- 598,-

tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 Silka E240S(20-1,8)** 333×240×199 56 15,0 45 3,01 4,3 1192,- 1442,-
240 Silka E240(20-1,6)** 333×240×199 55 15,0 45 3,01 4,3 1192,- 1442,-
180 Silka E180S(20-1,8)** 333×180×199 53 15,0 60 4,01 3,2 890,- 1077,-
180 Silka E180(20-1,4)** 333×180×199 51 15,0 60 4,01 3,2 890,- 1077,-
120 Silka E120(15-1,4)** 333×120×199 48 15,0 90 6,01 2,2 589,- 712,-
80 Silka E80(15-1,4)** 333×80×80 45 15,0 135 9,02 1,4 392,- 475,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Silka zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong/Silka zdicí malta zimní 25,0 49 1245 335,- 405,-
Silka zdicí malta 25,0 28 720 276,- 334,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
*** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betonové překlady

tloušťka
produktu
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
v balení
expediční
hmotnost
expediční
hmotnost
cena
za kus
cena za
kus s DPH
typ mmmmks kg/ks kg/bal Kč/ks Kč/ks
115* NBP 115-3500 3 500×115×195 3100 8 185 1490 2525,- 3055,-
115* NBP 115-3000 3 000×115×195 2600 8 159 1282 2175,- 2632,-
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 8 106 858 1433,- 1734,-
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 8 74 602 1029,- 1245,-
115* NBP 115-1200 1 200×115×195 900 8 64 522 849,- 1027,-
115* NBP 115-1000 1 000×115×195 700 8 53 434 711,- 860,-
60* NBP 60-3500 3 500×60×195 3100 13 96 1256 1671,- 2022,-
60 NBP 60-3000 3 000×60×195 2600 13 82 1074 1411,- 1707,-
60 NBP 60-2000 2 000×60×195 1600 13 55 723 987,- 1194,-
60 NBP 60-1400 1 400×60×195 1000 13 38 502 690,- 835,-
60* NBP 60-1200 1 200×60×195 900 13 33 437 573,- 693,-
60* NBP 60-1000 1 000×60×195 700 13 28 372 493,- 597,-
* Novinka od 3Q/2021
Možnost kusového prodeje.

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem kotoučové pily pro
tvárnice Silka malého formátu
(bez diamantového kotouče)
kalendářní den 300,- 150,- 182,-
Diamantový kotouč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   9500,- 11495,-
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky) min. nájem 14 kalendářních dní*
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
* Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto kotoučové pily.
Ytong - zakládací tvárnice

Ytong stěnové panely

  deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,160 W/(m.K)
tl. panelu/stěny
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem
na paletě
max.
plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/pal m²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
Standardní výrobek
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 1,175 4,7 2,1 1085,- 1313,-
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 0,979 3,9 2,2 1085,- 1313,-
Atypický výrobek
300* SWE 300 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 300 1,88 3 1,593 5,3 2,3 / 2,7 1700,- 2057,-
250* SWE 250 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 250 1,56 3 1,328 5,3 1,9/ 2,2 1500,- 1818,-
Doplňkový výrobek
300 SWE 300 2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300 1,88 8 1,494 5,0 5,0 3990,- 4828,-
250 SWE 250 2 000 / 2 250 × 250 × 250 1,56 12 1,681 6,8 4,2 3300,- 3993,-
* Lze vyrobit na zakázku ve výškovém modulu po 20 mm v rozmezí 2 440–2 960 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety (12 ks).
Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.
K panelům dodáváme montážní doplňky. Množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.
Dostupné 5/2021


Ytong příčkové panely

   
tl. panelu/příčky bez povrchových úprav výrobek
rozměry
dl × š × tl
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem na paletě spotřeba malty
Ytong fix P
cena panelů cena panelů s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 8 1,387 0,84 424,- 513,-
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 7 1,214 0,84 424,- 513,-
75 GHT 75 2 200 až 2 900 × 598 × 75 0,47 10 1,301 0,58 343,- 414,-
Panely se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech a ve výškovém modulu po 20 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety ( 75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.
K panelům dodáváme montážní doplňky (pružné podložky, kotvy, dřevěné klíny apod.), množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong malta fix P

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong fix P malta pro panely 25,0 40 1020 833,- 1008,-
* Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Vyhotovení montážních plánů
příčkových panelů
33,- zdarma zdarma
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů půlden 3600,- zdarma zdarma
Pronájem montážních prostředků ks dle individuální dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto montážních prostředků.


Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Velkoformátové produkty | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Malty | Doplňkový sortiment | Systémové omítky | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |