Doporučené ceny velkoformátových produktů

 

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d x š x v
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 1395,- 1688,-
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 1117,- 1351,-
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 929,- 1125,-
375 Statik 599x375x749 2,68 2,2 8 3,60 3,2 1585,- 1918,-
300 Statik 599x300x749 2,14 2,2 8 3,60 2,6 1268,- 1535,-
250 Statik 599x250x749 1,79 2,2 12 5,40 2,1 1057,- 1278,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong - zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong zdicí malta 17,0 30 530 149,- 180,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem malého jeřábu
s příslušenstvím (kleště, schůdky)
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
Pronájem montážních prostředků
pro montáž příčkových panelů
ks dle individuální dohody
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto malého jeřábu.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 1188,- 1438,-
Silka Tempo 240 (3/4) (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 1189,- 1438,-
Silka Tempo 240 (1/2) (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 1190,- 1439,-
Silka Tempo 180 (20-2,0) 498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 894,- 1081,-
Silka Tempo 180 (3/4) (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 889,- 1076,-
Silka Tempo
180 (1/2) (20-2,0)
248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 894,- 1082,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.


Ytong Univerzal - tvárnice pro obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny rodinných domů

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 3,5 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,110 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů zdiva na m² kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové kapsy
375 599×375×249 3,41 6,7 24 3,60 3,8 1401,- 1696,-
300 599×300×249 2,73 6,7 30 4,50 3,0 1173,- 1420,-
Provedení: hladké
300 599×300×249 2,73 6,7 30 4,50 4,2 1133,- 1371,-
Provedení: Pero + Drážka
250 599×250×249 2,27 6,7 36 5,40 2,5 986,- 1193,-

 

 

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 1395,- 1688,-
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 1117,- 1351,-
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 929,- 1125,-

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

Ytong Statik - tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 5,0 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,140 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů zdiva na m² kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
375* 499×375×249 2,68 8,0 24 3,00 3,8 1594,- 1928,-
300 499×300×249 2,14 8,0 30 3,75 3,0 1304,- 1578,-
250 599×250×249 1,79 6,7 36 5,40 2,5 1093,- 1322,-
Provedení: hladké
300 499×300×249 2,14 8,0 30 3,75 4,5 1272,- 1539,-
250 599×250×249 1,79 6,7 36 5,40 3,5 1066,- 1290,-
200 599×200×249 1,43 6,7 42 6,30 2,8 878,- 1063,-
* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

 

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 Statik 599x375x749 2,68 2,2 8 3,60 3,2 1585,- 1918,-
300 Statik 599x300x749 2,14 2,2 8 3,60 2,6 1268,- 1535,-
250 Statik 599x250x749 1,79 2,2 12 5,40 2,1 1057,- 1278,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong Statik Plus - mimořádně únosná tvárnice pro bytové domy

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 6,5 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,170 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů zdiva na m² kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 399×375×249 2,21 10,0 36 3,60 6,0 2043,- 2472,-
300 499×300×249 1,76 8,0 30 3,75 4,5 1674,- 2026,-
250 499×250×249 1,47 8,0 36 4,50 3,8 1384,- 1675,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 200 mm
pro akustické a nosné zdivo s vysokou pevností

tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka + kapsa
300 Silka HML 300 (15-1,6) 333×300×199 56 15,0 30 2,00 5,4 1479,- 1789,-
250 Silka HM 250 (20-2,0) 248×250×199 57 20,1 40 1,99 4,5 1236,- 1496,-
200 Silka HM 200 (15-1,8) 333×200×199 54 15,0 45 3,01 3,6 996,- 1205,-
175 Silka HM 175 (20-2,0) 333×175×199 53 15,0 45 3,01 3,2 860,- 1041,-
150 Silka HM 150 (20-2,0) 333×150×199 52 15,0 60 4,01 2,7 739,- 895,-
Provedení: Pero + Drážka
100 Silka HML 100(12-1,6)** 333×100×199 47 15,0 90 6,01 1,5 498,- 603,-
100 Silka HMLF 100(12-1,6)** 333×100×249 47 12,0 72 6,01 1,2 494,- 598,-

tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 Silka E240S(20-1,8)** 333×240×199 56 15,0 45 3,01 4,3 1192,- 1442,-
240 Silka E240(20-1,6)** 333×240×199 55 15,0 45 3,01 4,3 1192,- 1442,-
180 Silka E180S(20-1,8)** 333×180×199 53 15,0 60 4,01 3,2 890,- 1077,-
180 Silka E180(20-1,4)** 333×180×199 51 15,0 60 4,01 3,2 890,- 1077,-
120 Silka E120(15-1,4)** 333×120×199 48 15,0 90 6,01 2,2 589,- 712,-
80 Silka E80(15-1,4)** 333×80×80 45 15,0 135 9,02 1,4 392,- 475,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.


Silka - vápenopískové tvárnice výšky 250 mm
pro akustické a nosné zdivo s vysokou pevností

tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
300 Silka KSRP 300 (12-1,8) 248×300×248 57 16,1 48 2,98 4,5 1789,- 2164,-
240 Silka KSRP 240 (20-2,0) 248×240×248 57 16,1 64 3,97 3,6 1415,- 1712,-
200 Silka KSRP 200 (20-2,0) 248×200×248 54 16,1 60 3,72 3,0 1187,- 1436,-
175 Silka KSRP 175 (20-2,0) 248×175×248 53 16,1 48 2,98 2,6 1041,- 1259,-
150 Silka KSRP 150 (20-2,0) 248×150×248 52 16,1 64 3,97 2,3 894,- 1082,-
115 Silka KSRP 115 (12-1,4) 498×115×248 47 8,0 64 7,95 1,7 680,- 823,-
70 Silka KSBP 70 (12-2,0) 498×70×248 42 8,0 64 7,95 1,1 413,- 500,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 1188,- 1438,-
Silka Tempo 240 (3/4) (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 1189,- 1438,-
Silka Tempo 240 (1/2) (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 1190,- 1439,-
Silka Tempo 180 (20-2,0) 498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 894,- 1081,-
Silka Tempo 180 (3/4) (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 889,- 1076,-
Silka Tempo
180 (1/2) (20-2,0)
248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 894,- 1082,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.Silka - vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové**

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na paletě objem
na paletě
expediční
hmotnost
kusů na m² zdiva plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks m3/pal kg/pal ks/m² m²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333x240x174 56 54 0,751 1372 17,1 3,16 4,9 1191,- 1441,-
Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333x240x124 56 72 0,714 1304 24,0 3,01 6,9 1187,- 1436,-
Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333x240x98 56 90 0,705 1289 30,2 2,98 8,9 1195,- 1446,-
Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333x180x174 53 60 0,626 1146 17,1 3,51 3,7 897,- 1086,-
Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333x180x124 53 96 0,714 1304 24,0 4,01 5,1 896,- 1084,-
Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 120 0,705 1289 30,2 3,97 6,7 889,- 1075,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
*** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong - pilířové tvárnice s otvorem

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb = 2,8 N/mm² deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,130 W/(m.K)
tl. zdiva bez omítek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY* kusů zdiva na m² kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
300 599×300×249 2,31 6,7 12 1,80 3,0 2092,- 2531,-
250 599×250×249 1,92 6,7 12 1,80 2,5 1830,- 2215,-
* Tepelné parametry samotné tvárnice.

Potřebujete pomoc při výpočtu?

Rádi Vám zdarma pomůžeme spočítat přesný objem a cenu materiálu na Vaši stavbu nebo stavební úpravy. Zanechte nám kontakt a spojí se s Vámi náš specialista, který Vám pomůže s přesnou kalkulací nákladů.

Mám zájem o odborné poradenství ZDARMA

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong YQ – U profily s tepelnou izolací pro zdivo š. ≥ 450 mm

výrobek rozměry
d × š × v
vnitřní rozměry
š x v
expediční hmotnost ks na m zdiva cena za m´
cca
cena za m´
s DPH
cena za kus cena za kus s DPH
mm mm kg/ks ks/m Kč/m Kč/m Kč/ks Kč/ks
U 225 YQ 599×225×249 100 x 174 8,5 1,67 412 499 247,- 299,-
U 225 YQ* 599×225×249 2 x 100 x 174 8,5 3,34 824 998 494,- 593,-
* Řádek platí pro 2 ks U 225 YQ vedle sebe.
m’ = metr běžný.

 

Ytong - U profily

výrobek rozměry
d × š × v
vnitřní rozměry
š x v
expediční hmotnost ks na m zdiva cena
za m´
cca
cena
za m´
s DPH
cena
za kus
cena
za kus s DPH
mm mm kg/ks ks/m Kč/m Kč/m Kč/ks Kč/ks
U 375 599×375×249 225×174 21,0 1,67 611,- 739,- 366,- 443,-
U 300 599×300×249 200×174 15,5 1,67 508,- 614,- 304,- 368,-
U 250 599×250×249 150×174 14,0 1,67 436,- 527,- 261,- 316,-
U 200 599×200×249 100×174 12,5 1,67 366,- 442,- 219,- 265,-
m’ = metr běžný.

 

Ytong - UPA profily

výrobek rozměry
d × š × v
vnitřní rozměry
š x v
expediční hmotnost ks na m zdiva cena
za m´
cca
cena
za m´
s DPH
cena
za kus
cena
za kus
s DPH
mm mm kg/ks ks/m Kč/m Kč/m Kč/ks Kč/ks
UPA 375 3 000×375×249 240x174 130,0 0,33 1470,- 1779,- 4411,- 5337,-
UPA 300 3 000×300×249 190x174 105,0 0,33 1176,- 1423,- 3529,- 4270,-
UPA 250 3 000×250×249 140x174 95,0 0,33 1065,- 1289,- 3196,- 3867,-
m´ = metr běžný
Možnost kusového prodeje.

Ytong - nosné překlady

výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
na paletě
expediční hmotnost

cena za kus

cena za kus s DPH

mmmmks kg/ks Kč/ks Kč/ks
NOP 375-2500 2500×375×249 2000 8 196,0 5389,- 6521,-
NOP 375-2250 2250×375×249 1800 8 175,0 4850,- 5869,-
NOP 375-2000 2000×375×249 1600 8 156,0 4312,- 5218,-
NOP 375-1750 1750×375×249 1350 8 137,0 3772,- 4564,-
NOP 375-1500 1500×375×249 1100 8 117,0 3232,- 3911,-
NOP 375-1250 1250×375×249 900 8 95,0 2802,- 3390,-
NOP 300-2500 2500×300×249 2000 8 156,0 4312,- 5218,-
NOP 300-2250 2250×300×249 1800 8 141,0 3879,- 4694,-
NOP 300-2000 2000×300×249 1600 8 125,0 3451,- 4176,-
NOP 300-1750 1750×300×249 1350 8 109,0 3017,- 3651,-
NOP 300-1500 1500×300×249 1100 8 94,0 2586,- 3129,-
NOP 300-1250 1250×300×249 900 8 76,0 2242,- 2713,-
NOP 250-2250 2250×250×249 1800 12 117,0 3235,- 3914,-
NOP 250-2000 2000×250×249 1600 12 104,0 2876,- 3480,-
NOP 250-1750 1750×250×249 1350 12 91,0 2515,- 3043,-
NOP 250-1500 1500×250×249 1100 12 78,0 2156,- 2609,-
NOP 250-1250 1250×250×249 900 12 63,0 1868,- 2260,-
NOP 200-2000 2000×200×249 1600 12 83,0 2300,- 2783,-
NOP 200-1750 1750×200×249 1350 12 73,0 2012,- 2435,-
NOP 200-1500 1500×200×249 1100 12 62,0 1723,- 2085,-
NOP 200-1250 1250×200×249 900 12 51,0 1496,- 1810,-
Pozn.: Možnost kusového prodeje.

Ytong - ploché překlady

výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
na paletě
expediční hmotnost expediční hmotnost cena za kus cena za kus s DPH
mmmmks kg/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
PSF 150-3000* 3 000×150×124 2500 20 46,0 1492 1694,- 2050,-
PSF 150-2500* 2 500×150×124 2000 20 38,0 1236 1412,- 1709,-
PSF 150-2000* 2 000×150×124 1500 20 31,0 1012 1130,- 1367,-
PSF 150-1500 1 500×150×124 1100 20 23,0 756 847,- 1025,-
PSF 150-1250 1 250×150×124 900 20 19,0 628 734,- 888,-
PSF 125-3000* 3 000×125×124 2500 24 39,0 1892 1412,- 1709,-
PSF 125-2500* 2 500×125×124 2000 24 32,0 1556 1175,- 1422,-
PSF 125-2000* 2 000×125×124 1500 24 26,0 1268 942,- 1140,-
PSF 125-1500 1 500×125×124 1100 24 19,0 932 707,- 855,-
PSF 125-1250 1 250×125×124 900 24 16,0 788 613,- 742,-
* Vyžaduje se montážní podepření.
Možnost kusového prodeje.

Prefabrikované betonové překlady

tloušťka
produktu
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
v balení
expediční
hmotnost
expediční
hmotnost
cena
za kus
cena za
kus s DPH
typ mmmmks kg/ks kg/bal Kč/ks Kč/ks
115* NBP 115-3500 3 500×115×195 3100   185   2451,- 2966,-
115* NBP 115-3000 3 000×115×195 2600   159   2112,- 2556,-
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 8 106 857 1391,- 1683,-
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 8 74 601 999,- 1209,-
115* NBP 115-1200 1 200×115×195 900   64   824,- 997,-
115* NBP 115-1000 1 000×115×195 700   53   690,- 835,-
60* NBP 60-3500 3 500×60×195 3100   96   1622,- 1963,-
60 NBP 60-3000 3 000×60×195 2600 13 82 1074 1370,- 1658,-
60 NBP 60-2000 2 000×60×195 1600 13 55 723 958,- 1159,-
60 NBP 60-1400 1 400×60×195 1000 13 38 502 670,- 811,-
60* NBP 60-1200 1 200×60×195 900   33   556,- 673,-
60* NBP 60-1000 1 000×60×195 700   28   479,- 580,-
* Novinka od 3Q/2021
Možnost kusového prodeje.

Ytong – žaluziové kastlíky

výrobek rozměry
d × š × v
světlost otvoru kusů na paletě expediční hmotnost expediční hmotnost s paletou cena za kus cena za kus s DPH
mm mks/palkg/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Žaluziový kastlík 3,00 m 3 000 × 164 × 249/279 3,0* 24 26,5 676 13484,- 16316,-
Žaluziový kastlík 2,50 m 2 500 × 164 × 249/279 2,5* 24 22,0 568 10673,- 12914,-
Žaluziový kastlík 2,00 m 2 000 × 164 × 249/279 2,0* 24 17,6 462 8986,- 10873,-
Žaluziový kastlík 1,50 m 1 500 × 164 × 249/279 1,5* 48 12,5 640 7299,- 8832,-
Žaluziový kastlík 1,00 m 1 000 × 164 × 249/279 1,0* 48 9,5 496 5611,- 6789,-
Žaluziový segment 2,00 m*** 2 000 × 164 × 249/279 2,0** 24 17,6 462 9436,- 11418,-
* Pokud světlost otvoru neodpovídá délce kastlíku, použije se kastlík první větší světlé délky.
** Žaluziový segment je univerzální prodlužovací kus bez čel.

Kastlíky jsou vhodné pro výšku žaluzií cca 2 550 až 2 800 mm, dle typu žaluzie.
Délku přesahu čelní desky je možné upravit na potřebnou míru seříznutím.
Úpravu podomítkové lišty lze snadno provést pilkou na železo nebo úhlovou bruskou.
Kastlíky jsou vyrobeny z materiálu Purenit®, který lze řezat pilkou na dřevo. Tloušťka desky / stěny žaluziového kastlíku je 15 mm.

Žaluziové kastlíky jsou dodávány včetně materiálu pro uchycení do nosné konstrukce. Sady neobsahují materiál pro montáž žaluzií.
Možnost kusového prodeje.
Dodací lhůta 4 týdny.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
*** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betonové překlady

tloušťka
produktu
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
v balení
expediční
hmotnost
expediční
hmotnost
cena
za kus
cena za
kus s DPH
typ mmmmks kg/ks kg/bal Kč/ks Kč/ks
115* NBP 115-3500 3 500×115×195 3100   185   2451,- 2966,-
115* NBP 115-3000 3 000×115×195 2600   159   2112,- 2556,-
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 8 106 857 1391,- 1683,-
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 8 74 601 999,- 1209,-
115* NBP 115-1200 1 200×115×195 900   64   824,- 997,-
115* NBP 115-1000 1 000×115×195 700   53   690,- 835,-
60* NBP 60-3500 3 500×60×195 3100   96   1622,- 1963,-
60 NBP 60-3000 3 000×60×195 2600 13 82 1074 1370,- 1658,-
60 NBP 60-2000 2 000×60×195 1600 13 55 723 958,- 1159,-
60 NBP 60-1400 1 400×60×195 1000 13 38 502 670,- 811,-
60* NBP 60-1200 1 200×60×195 900   33   556,- 673,-
60* NBP 60-1000 1 000×60×195 700   28   479,- 580,-
* Novinka od 3Q/2021
Možnost kusového prodeje.

Silka zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong/Silka zdicí malta zimní 25,0 49 1245 335,- 405,-
Silka zdicí malta 25,0 28 720 276,- 334,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem kotoučové pily pro
tvárnice Silka malého formátu
(bez diamantového kotouče)
kalendářní den 300,- 150,- 182,-
Diamantový kotouč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   9500,- 11495,-
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky) min. nájem 14 kalendářních dní*
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
* Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto kotoučové pily.
Ytong - zakládací tvárnice

Ytong stěnové panely

  deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,160 W/(m.K)
tl. panelu/stěny
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem
na paletě
max.
plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/pal m²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
Standardní výrobek
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 1,175 4,7 2,1 1085,- 1313,-
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 0,979 3,9 2,2 1085,- 1313,-
Atypický výrobek
300* SWE 300 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 300 1,88 3 1,593 5,3 2,3 / 2,7 1700,- 2057,-
250* SWE 250 2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 250 1,56 3 1,328 5,3 1,9/ 2,2 1500,- 1818,-
Doplňkový výrobek
300 SWE 300 2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300 1,88 8 1,494 5,0 5,0 3990,- 4828,-
250 SWE 250 2 000 / 2 250 × 250 × 250 1,56 12 1,681 6,8 4,2 3300,- 3993,-
* Lze vyrobit na zakázku ve výškovém modulu po 20 mm v rozmezí 2 440–2 960 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety (12 ks).
Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.
K panelům dodáváme montážní doplňky. Množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.
Dostupné 5/2021


Ytong příčkové panely

   
tl. panelu/příčky bez povrchových úprav výrobek
rozměry
dl × š × tl
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem na paletě spotřeba malty
Ytong fix P
cena panelů cena panelů s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 8 1,387 0,84 424,- 513,-
100 GHT 100 2 200 až 2 900 × 598 × 100 0,63 7 1,214 0,84 424,- 513,-
75 GHT 75 2 200 až 2 900 × 598 × 75 0,47 10 1,301 0,58 343,- 414,-
Panely se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech a ve výškovém modulu po 20 mm.
Po individuální konzultaci je možné vyrobit atypické panely až do délky 3 000 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety ( 75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.
K panelům dodáváme montážní doplňky (pružné podložky, kotvy, dřevěné klíny apod.), množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong malta fix P

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong fix P malta pro panely 25,0 40 1020 833,- 1008,-
* Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Vyhotovení montážních plánů
příčkových panelů
33,- zdarma zdarma
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů půlden 3600,- zdarma zdarma
Pronájem montážních prostředků ks dle individuální dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto montážních prostředků.


Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Velkoformátové produkty | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Malty | Doplňkový sortiment | Systémové omítky | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |