Doporučené ceny velkoformátových produktů

 

Ytong Jumbo

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d x v x š
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
250 Univerzal 999x499x250 2,27 2,0 9 4,5 1,9 903,- 1092,-
250 Statik 999x499x250 1,79 2,0 9 4,5 1,9 1023,- 1238,-
*Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi= 0,13 a Rse= 0,04 m².K/W.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Ytong - suché maltové směsi

Ytong - zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong zdicí malta 17,0 30 530 132,- 160,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky), min. nájem 14 kalendářních dní*
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
* Únosnost jeřábu 300 kg při vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0 m, výška zdění 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1
Jeřáby - Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob zodpovídá nájemce.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto malého jeřábu.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobek rozměry
d × v × š
normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm N/mm² ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka Tempo 24 498×600×240 20,0 3,3 12 3,60 2,16 1416,- 1713,-
Silka Tempo 24 (3/4) 373×600×240 20,0 4,4 12 2,70 2,16 1416,- 1714,-
Silka Tempo 24 (1/2) 248×600×240 20,0 6,7 24 3,59 2,16 1418,- 1716,-
Silka Tempo 18
(od 04/2019)
498×600×180 20,0 3,3 16 4,80 1,62 1064,- 1288,-
Silka Tempo 18 (3/4)
(od 04/2019)
373×600×180 20,0 4,4 16 3,60 1,62 1068,- 1292,-
Silka Tempo
18 (1/2)
(od 04/2019)
248×600×180 20,0 6,7 32 4,79 1,62 1069,- 1293,-


Silka - tvárnice pro akustické zdivo <br />a nosné zdivo s vysokou pevností

Silka - vápenopískové tvárnice výšky 200 mm
pro akustické a nosné zdivo s vysokou pevností

tl. zdiva bez omítek tvárnice rozměry
d × v × š
normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm N/mm² ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 Silka 24 333×199×240 20,0 15,0 45 3,01 4,3 1419,- 1716,-
240 Silka 24 333×199×240 20,0 15,0 45 3,01 4,3 1419,- 1716,-
180 Silka 18 333×199×180 20,0 15,0 60 4,01 3,2 1071,- 1296,-
180 Silka 18 333×199×180 20,0 15,0 60 4,01 3,2 1071,- 1296,-
120 Silka 12 333×199×120 15,0 15,0 90 6,01 2,2 709,- 858,-
80 Silka 8 333×199×80 15,0 15,0 135 9,02 1,4 483,- 584,-
Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách. Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.


Silka - vápenopískové tvárnice výšky 100 mm
pro akustické zdivo s vysokou pevností

tl. zdiva bez omítek tvárnice rozměry
d × v × š
normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mmmm N/mm² ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka
240 Silka 10/24 333×98×240 20,0 30,2 90 2,98 8,9 1440,- 1743,-
180 Silka 10/18 333×98×180 20,0 30,2 120 3,97 6,7 1073,- 1298,-

Dovoz z EU. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.


Silka zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong/Silka zdicí malta zimní 25,0 49 1245 295,- 357,-
Silka zdicí malta 25,0 28 720 244,- 295,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Vyhotovení kladečských plánů 33,- 33,- 40,-
Pronájem kotoučové pily pro
tvárnice Silka malého formátu
(bez diamantového kotouče)
kalendářní den 300,- 150,- 182,-
Diamantový kotouč 700 mm
účinná výška 10 mm
ks   9500,- 11495,-
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky) min. nájem 14 kalendářních dní*
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
* Únosnost jeřábu 300 kg při vyložení 5 m, výška háku 4,5 m/6,0 m, výška zdění 3,75 m/5,25 m, 400 V/50 Hz.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva , veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto kotoučové pily.

Ytong příčkové panely

   
tl. panelu/příčky bez povrchových úprav rozměry
š × tl × dl
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem na paletě spotřeba malty cena panelů cena panelů s DPH
mmmm m²K/W ks m3/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
100 598 × 100 × 2 200 až 3 000 0,63 8 1,440 0,84 400,- 484,-
75 598 × 75 × 2 200 až 3 000 0,47 10 1,350 0,58 323,- 391,-
Dílce se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech. Dodací lhůta dohodou.
K panelům dodáváme montážní doplňky (pružné podložky, kotvy, dřevěné klíny apod.), množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

* Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny. Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi= 0,13 a Rse= 0,04 m².K/W.

 

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong malta fix P

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong malta fix P 25,0 40 1020 735,- 889,-
Ytong vysprávková malta je nahrazena Ytong vnější omítkou tepelněizolační.

* Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Vyhotovení montážních plánů
příčkových panelů
33,- zdarma zdarma
Pronájem montážních prostředků ks dle individuální dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto montážních prostředků.