Doporučené ceny velkoformátových produktů

 

Ytong Jumbo - velkoformátové pórobetonové tvárnice

   
tl. zdiva bez omítek výrobek rozměry
d x š x v
tepelný odpor R10,DRY ks na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm   mm m²K/W ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
375 Univerzal 599×375×749 3,41 2,2 8 3,60 3,2 1395,- 1688,-
300 Univerzal 599×300×749 2,73 2,2 8 3,60 2,6 1117,- 1351,-
250 Univerzal 599×250×749 2,27 2,2 12 5,40 2,1 929,- 1125,-
375 Statik 599x375x749 2,68 2,2 8 3,60 3,2 1585,- 1918,-
300 Statik 599x300x749 2,14 2,2 8 3,60 2,6 1268,- 1535,-
250 Statik 599x250x749 1,79 2,2 12 5,40 2,1 1057,- 1278,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong - zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong zdicí malta 17,0 30 530 149,- 180,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem malého jeřábu
s příslušenstvím (kleště, schůdky)
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
Pronájem montážních prostředků
pro montáž příčkových panelů
ks dle individuální dohody
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto malého jeřábu.

 

Ytong - Univerzal

Silka Tempo - velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka Tempo 240 (20-2,0) 498×240×600 57 3,3 12 3,60 2,2 1188,- 1438,-
Silka Tempo 240 (3/4) (20-2,0) 373×240×600 57 4,4 12 2,70 2,2 1189,- 1438,-
Silka Tempo 240 (1/2) (20-2,0) 248×240×600 57 6,7 24 3,59 2,2 1190,- 1439,-
Silka Tempo 180 (20-2,0) 498×180×600 54 3,3 16 4,80 1,6 894,- 1081,-
Silka Tempo 180 (3/4) (20-2,0) 373×180×600 54 4,4 16 3,60 1,6 889,- 1076,-
Silka Tempo
180 (1/2) (20-2,0)
248×180×600 54 6,7 32 4,79 1,6 894,- 1082,-
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.


Silka - vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové**

 
výrobek rozměry
d × š × v
vzduchová
neprůzvučnost
Rw
kusů na m² zdiva kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty* cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm dB ks/m²ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka  
Silka EQ175/240 (20-1,8)*** 333x240x174 56 17,1 45 2,63 4,9 1191,- 1441,-
Silka EQ125/240 (20-1,8)*** 333x240x124 56 24,0 72 3,01 6,9 1187,- 1436,-
Silka EQ100/240 (20-1,8)*** 333x240x98 56 30,2 90 2,98 8,9 1195,- 1446,-
Silka EQ175/180 (20-1,8)*** 333x180x174 53 17,1 60 3,51 3,7 897,- 1086,-
Silka EQ125/180 (20-1,8)*** 333x180x124 53 24,0 96 4,01 5,1 896,- 1084,-
Silka EQ100/180 (20-1,8)*** 333x180x98 53 30,2 120 3,97 6,7 889,- 1075,-
* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
*** Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Ytong - Prefabrikované překlady

Prefabrikované betonové překlady

tloušťka
produktu
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
světlost
otvoru
kusů
na paletě
expediční
hmotnost
expediční
hmotnost
cena
za kus
cena za
kus s DPH
typ mmmmks kg/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
115 NBP 115-2000 2 000×115×195 1600 10 103 1050 1391,- 1683,-
115 NBP 115-1400 1 400×115×195 1000 12 72 884 999,- 1209,-
60 NBP 60-3000 3 000×60×195 2600 12 80 980 1370,- 1658,-
60 NBP 60-2000 2 000×60×195 1600 20 54 1100 958,- 1159,-
60 NBP 60-1400 1 400×60×195 1000 32 37 1204 670,- 811,-

Silka zdicí malta

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong/Silka zdicí malta zimní 25,0 49 1245 335,- 405,-
Silka zdicí malta 25,0 28 720 276,- 334,-

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Pronájem kotoučové pily pro
tvárnice Silka malého formátu
(bez diamantového kotouče)
kalendářní den 300,- 150,- 182,-
Diamantový kotouč 700/60 mm,
účinná výška 10 mm
ks   9500,- 11495,-
Pronájem malého jeřábu s příslušenstvím
(kleště, schůdky) min. nájem 14 kalendářních dní*
kalendářní den 750,- 750,- 908,-
Doprava jeřábu na stavbu a převzetí
techniky po ukončení zdicích prací
ks dle skutečných nákladů
* Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.
Jeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200kg a 300kg.
Po objednání jeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s jeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití. Za proškolení osob a práci s jeřábem zodpovídá nájemce. Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto kotoučové pily.
Ytong - zakládací tvárnice

Ytong stěnové panely*

  deklarovaná hodnota tepelná vodivosti λ10,DRY = 0,160 W/(m.K)
tl. panelu/stěny
bez omítek
výrobek rozměry
d × š × v
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě plocha zdiva na paletě spotřeba malty cena tvárnic cena tvárnic s DPH
mm typ mm m²K/W ksm²/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
250 SWE 250 2620×598×250 1,56 3 4,7 2,1 1020,- 1234,-
* NOVINKA - od 1. 4. 2021.
Na zakázku lze vyrobit panely i v šířce 498 mm a ve výškovém modulu po 20 mm v rozmezí 2 440–2 960 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety (12 ks).
Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.
K panelům dodáváme montážní doplňky. Množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.


Ytong příčkové panely

   
tl. panelu/příčky bez povrchových úprav výrobek
rozměry
dl × š × tl
tepelný odpor R10,DRY kusů na paletě objem na paletě spotřeba malty cena panelů cena panelů s DPH
mm typ mm m²K/W ks m3/palkg/m² Kč/m² Kč/m²
Provedení: hladké
100 GHT 100 2 200 až 3 000 × 598 × 100 0,63 7 nebo 8 1,440 0,84 424,- 513,-
75 GHT 75 2 200 až 3 000 × 598 × 75 0,47 10 1,350 0,58 343,- 414,-
Panely se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech a ve výškovém modulu po 20 mm.
Minimální objednací množství jsou 4 palety ( 75 mm - 40 ks, 100 mm - 30 ks).
Dodací lhůta dohodou.
K panelům dodáváme montážní doplňky (pružné podložky, kotvy, dřevěné klíny apod.), množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

 

Ytong - suché maltové směsi

Ytong malta fix P

výrobek obsah pytle obsah palety expediční hmotnost vč. palety cena za balení cena za balení s DPH
kgpytle/ks kg/pal Kč/ks Kč/ks
Ytong fix P malta pro panely 25,0 40 1020 833,- 1008,-
* Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.

Služby

název jednotka hodnota
poskytované
služby
cena při odběru
materiálu
bez DPH
cena při odběru
materiálu
s DPH
 
Vyhotovení montážních plánů
příčkových panelů
33,- zdarma zdarma
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů půlden 3600,- zdarma zdarma
Pronájem montážních prostředků ks dle individuální dohody
Ytong - suché maltové směsi
Ilustrační foto montážních prostředků.


Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Velkoformátové produkty | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Malty | Doplňkový sortiment | Systémové omítky | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |