Dětské centrum Jihlava

Lokalita: Jihlava, ul. Jiráskova
Investor: Kraj Vysočina
Generální projektant: ART PROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Jihlava
Generální dodavatel: PSJ, a.s., Jihlava
Realizace (rok): 2009 - 2010
Zadání (účel stavby): Rozšíření kapacit odborných pracovišť Dětského centra v Jihlavě.

Budova přístavby je řešena jako dvoupodlažní s pochozí terasou v úrovni druhého nadzemního podlaží, zastřešená pultovou střechou. Objekt je orientován svou podélnou osou kolmo ke stávající budově Dětského centra, propojen je se stávající budovou proskleným krčkem v úrovni druhého patra přístavby. Hlavní architektonický ráz budovy se návštěvníkům naskytne při vstupu z hlavní komunikace navazující na Jiráskovu ulici, především z větší části prosklený roh navazující na plochu keramického obkladu provedeného po úroveň prvního patra. Tento obklad probíhá po celé délce objektu až k části navazující na venkovní terén. Ta přechází v pochozí terasu ve druhém patře, jejíž prosklené zábradlí vybíhá navíc do stran na šikmé opěrné stěny. Obklad nejen snižuje hmotu stavby, ale také barevně navazuje na masivní přesah střechy tvořený dřevěným palubkovým obkladem. Spád pultové střechy je zvolen od hlavní jižní, tedy přístupové fasády k protilehlé severní straně. Na první pohled tak vynikne celková silueta stavby. Architektonický ráz je navíc umocněn již zmíněným z větší části proskleným propojovacím krčkem mezi stávající budovou a novou přístavbou. Nová přístavba je barevně sladěna s ohledem na stávající budovu.
Konstrukce a technologie
Objekt je konstrukčně řešen jako podélný trojtrakt zastřešený nad dvěma třetinami půdorysné plochy pultovou střechou. Zbývající třetina je provedena jako pochozí terasa. Nosné a obvodové stěy jsou ze systém Ytong, tj. porobetonové tvárnice s přizdívkou z tepelně izolačního porobetonu Ytong Multipor. Nosná konstrukce krovu je z požárního hlediska z důvodu užívání osob do tří let navržena z nehořlavých materiálů, tj. nosné ocelové válcované prvky doplněné dřevem.

 

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Referenční stavby - TOP Reference

Další kategorie referencí