Dodavatel cementu

Dodavatelem cementu pro systém Ytong je společnost Českomoravský cement, a.s.

Kvalita a prémiovost systému Ytong závisí na technologiích a také surovinách nejvyšší jakosti. Proto si vybíráme dodavatele, u nichž je tato kvalita dlouhodobým standardem a poskytují nám rovněž kvalifikované služby. Českomoravský cement, a.s., je největším výrobcem cementu v České republice. Svým zákazníkům nabízí širokou škálu vysoce kvalitních volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví a poskytuje jim také odborné technické poradenství a logistiku.  Sortiment výrobků tvoří klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, portlandské směsné a vysokopecní. Pro výrobu systému Ytong jsme z jejich sortimentu zvolili portlandský cement CEM I 52,5 R, který svými vlastnostmi přispívá k vysokým pevnostem našich výrobků.

U tohoto dodavatele oceňuje také zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Českomoravský cement, a.s., používá moderní technologie pro zmírnění vlivu své činnosti na životní prostředí. Místa, na nichž těží suroviny, navrací formou rekultivace a obnovy přírodě.