FAQ – odpovědi na Vaše nejčastější otázky

FAQ

Vítejte v nové sekci zabývající se Vašimi nejčastějšími dotazy. Odpovědi na tyto otázky jsme zpracovali do krátkých videí, která názorně prezentují možná řešení. Věříme, že tato sekce bude dobrým pomocníkem a rádcem ve Vaší práci.

 
 • Lze použít Ytong do suterénu?

  Ano, lze. Nesmíme však zapomenout, že toto zdivo musí být posouzeno statikem na účinky zemního tlaku. Pro zvýšení pevnosti zdiva je vhodné použít Ytong pilířové tvárnice. Suterénní zdivo musí být vždy dobře ošetřeno izolačním nátěrem nebo izolační fólií.

 • Proč vaší masivní střechu a ne krov?

  Masivní střecha se kvůli hmotnosti nepřehřívá, má velmi dobré akumulační vlastnosti. Také má velmi nízký difuzní odpor, díky kterému se nemusí použít vnitřní parotěsná zábrana. Masivní střecha je odolná vůči škůdcům i plísním.

 • Jaký může být min přesah vazby u tvárnic?

  Pro správné fungování zdiva musíme mít minimální vazbu 0,4 násobek výšky tvárnice. Tedy 100 mm.

 • Konstrukční detaily

  Konstrukční řešení Ytong naleznete na webu www.ytong.cz. V menu poté vyberete záložku podklady pro projektování.

 • Kastlík + YQ U profil

  Propojení kastlíku a YQ U profilu je vhodné především u nízkoenergetických domů. Žaluziový kastlík Ytong je vyroben z Purenitu® a je samonosný. Nosnou část překladu vytváří právě YQ U profil. Konstrukční detaily propojení naleznete na webu www.ytong.cz. V menu poté vyberete záložku podklady pro projektování.

 • Jaké omítky mohu použít?

  Nejlepším řešením pro zdivo Ytong jsou systémové omítky Ytong. Vnitřní i venkovní omítky Ytong vynikají zejména svojí paropropustností. Při použití vnější omítky se nikdy nevyhneme vyztužení perlinkou nebo výztužnou tkaninou. Pro vnitřní omítku již celoplošné vyztužení nepotřebujeme. Vnitřní omítky můžeme provádět dvou krokově – nanesením vnitřní tepelněizolační omítky a pro velmi hladký povrch provedením stěrky.

 • Zpracujete mi výkaz?

  Ke zpracování výkazu potřebujeme projektovou dokumentaci minimálně ve stavu ke stavebnímu povolení. Námi zpracovaný výkaz nenahrazuje stavební či technické řešení objektu, ale slouží k přesné specifikaci sortimentu a ke stanovení ceny.

 • Jak vyřesit překlad nad posuvnými dveřmi?

  Pro vytvoření překladu nad dveřmi s pouzdrem nabízíme celkem řešení podle tloušťky konstrukce. U příčky tloušťky 100 mm lze využít systémového nenosného překladu NEP-2500 kdy právě 2500 znamená dálku překladu. U příček 125 a 150 mm nabízíme řešení plochým překladem PSF, který můžete využít až o délce 3 m.

 • Jaká je max výška a délka u vaší příčky?

  Maximální délku i výšku nenosné konstrukce vždy navrhuje statik. Při návrhu vycházíme ze způsobu kotvení k okolním konstrukcím, ze zatížení a také výšky příčky. V aktuálním katalogu naleznete 4 možné řešení příčky. Variantním řešením je také použití vodorovné výztuže.

 • Do jaké max hloubky mohu provádět rozvody?

  Při provádění drážek do stěny Ytong nesmí dojít k oslabení konstrukce a drážka nesmí procházet překladem či jiným nosným prvkem. Běžné elektroinstalace můžeme provádět téměř libovolně. Přesné tvarové umístění, rozměry a vzájemné polohy naleznete v našich podkladech Statika a Produktový katalog. Ověření veškerých rozvodů a drážek doporučujeme konzultovat se statikem a projektantem.

 • Překlady do SILKY

  Překlady do vápenopískových stěn Silka vytváříme několika způsoby. Do nenosných stěn používáme ploché překlady Ytong PSF. Do stěn nosných používáme překlady ze ztraceného bednění – tzv. U profily Ytong, Silka, odpovídající vždy tloušťce zdiva. Takové překlady se vytváří přímo na stavbě skládáním jednotlivých segmentů. Po vyskládání jednotlivých U profilů dochází k uložení výztuže a ke zmonolitnění. Každý překlad musí být podložen statickým překladem definujícím výztuž a třídu betonu.

 • Je možné překlady řezat?

  Překlady Ytong nelze tvarově ani rozměrově upravovat. Při takových úpravách dochází k porušení výztuže. Může dojít ke korozi, k porušení překladů či ztrátě únosnosti. Potřebnou menší světlost dosahují oboustranného zvětšení uložení. Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy. Ty naleznete v příručce stavební postupy.

 • Jaké je maximální vyložení-excentricita?

  Ideálně přesně o řád nižší tvárnici. Znamená to, že tvárnici 450 mm zakládáme na tvárnici 375 mm. U zdiva tloušťky 500 mm a 550 mm zakládáme centricky na zakládaní tvárnici Start tloušťky 375 mm. U méně zatíženého zdiva zakládáme o ¼ tloušťky.

 • Lze zkombinovat SILKU a YTONG?

  Ano, lze. Tvárnice Ytong používáme pro výborné tepelněizolační vlastnosti a tvárnice Silka pro její vynikající akustické a statické vlastnosti.

 • Jak kotvit těžší předměty do stěny?

  Kotvení těžkých předmětů musí odpovídat technologickému přepisu výrobce. Kotvící prvky musí být kotveny do pórobetonu. Více se dozvíte na webu www.ytong.cz v sekci ke stažení.