Fotogalerie projektů 24.ročníku VŠ soutěže

Projekt č.1

Projekt č.1
Download PDF

Máté Asbóth
FA STU Bratislava,
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD

Projekt č.2

Projekt č.2
Download PDF

Michaela Krpalová, Dávid Nosko
Vysoká škola výtvarných umení BRATISLAVA, odbor Architektonická tvorba

Projekt č.3

Projekt č.3
Download PDF
Alena Engel
FA STU Bratislava, Erasmus Student, Vedoucí práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Projekt č.4

Projekt č.4
Download PDF

Bc. Patricia Kelebercová
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Projekt č.5

Projekt č.5
Download PDF

Bc. Matej Raučina
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný

Projekt č.6

Projekt č.6
Download PDF

Rafal Strzelczak,
FA STU Bratislava, Erasmus Student
Vedoucí práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Projekt č.7

Projekt č.7
Download PDF

Bc. Norbert Konrád
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný

Projekt č.8

Projekt č.8
Download PDF

Bc. Michal Bakočka, SvF STU Bratislava Vedoucí práce: Ing. arch. Juraj Hermanný

Projekt č.9

Projekt č.9
Download PDF

Pavol Tužinský,
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: doc. Ing.arch. Branislav Puškár, PhD.

Projekt č.10

Projekt č.10
Download PDF

Veronika Alföldová,
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Projekt č.11

Projekt č.11
Download PDF

Michaela Jandeková,
FA ČVUT, Architektura a urbanismus

Projekt č.12

Projekt č.12
Download PDF

Bc. Veronika Kmeťová,
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Projekt č.13

Projekt č.13
Download PDF

Bc. Erik Jakeš,
FA STU, Bratislava, Vedoucí práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný

Projekt č.14

Projekt č.14
Download PDF

Nina Kákošová,
FA STU, Bratislava, Architektura a urbanismus, Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Projekt č.15

Projekt č.15
Download PDF

Oleg Kovalyuk, Dominika Lukešová,
Ivana Turková, Pavol Uhrin
FA ČVUT Praha, Architektura a urbanismus

Projekt č.16

Projekt č.16
Download PDF

Patrycja Jedra,
FA STU, Bratislava, Erasmus Student, Vedoucí práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.,

Projekt č.17

Projekt č.17
Download PDF

Jiří Formánek, Norbert Lichý,
FA ČVUT v Praze, Architektura a urbanismus

Projekt č.18

Projekt č.18
Download PDF

Bc. Daniel Homola, Bc. Barbora Stejskalová,
FA ČVUT, Praha, Architektura a urbanismus

Projekt č.19

Projekt č.19
Download PDF

Zuzana Krčková, Denisa Boháčová,
Veronika Dubinová, FS VUT, Brno, Architektura a rozvoj sídel

Projekt č.20

Projekt č.20
Download PDF

Bc. Adam Olekšák,
FA VUT, Brno, Vedoucí práce: doc. Ing.arch. Jiří Palacký, Ph.D.

Projekt č.21

Projekt č.21
Download PDF

Karolína Burešová, Ivona Uherková,
Eliška Vinklárková, Kateřina Vlková, FA VUT, Brno

Projekt č.22

Projekt č.22
Download PDF

Tanja Bozhinova,
FA STU, Bratislava, Ersamus Student, Vedoucí práce: Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Projekt č.23

Projekt č.23
Download PDF

János Baltazár,
SvF STU, Bratislava, Katedra architektury, Vedoucí práce: Ing.et Ing. arch. Mgr.arch. Josef Kuráň, PhD.

Projekt č.24

Projekt č.24
Download PDF

Bc. Mária Gogaľová,
FA STU Bratislava, Vedoucí práce: Ing.arch. Stanislav Majcher, Ph.D.