Jak instalovat zakládací profil bez zatepleného soklu


Správné založení tepelné izolace Multipor začíná umístěním zakládacího profilu v dostatečné výšce nad terénem. Pokud je podklad pro zateplení nerovný, je nutné ho vyrovnat distančními podložkami. Kotvení desek Multipor provádějte na základě statického návrhu.

Pracovní postup

1. Umístění zakládacího profilu naměřte a vyznačte v dostatečné výšce pomocí vodováhy a tužky. Pokud je podklad pro zateplení nerovný, je nutné ho vyrovnat distančními podložkami.
2. Na několika místech upevněte zakládací profil ke zdi pomocí hřebíků. Poté doplňte okapnicovou lištu se sklovláknitou výztužnou tkaninou.
3. Následně je potřeba zbrousit desky v místě styku se zakládacím profilem a vyznačit si plochy, na které nebudete nanášet maltu (styk s vedlejší deskou v rohu).
4. Po nanesení Multipor lehké malty zubovou stěrkou mimo vyznačené plochy desku zasaďte do zakládacího profilu a posuňte o 2-3 cm do strany kolmo na směr nanesené malty.
5. Pokud není ve statickém posudku uvedeno jinak, je nutné desky Multipor ukotvit pomocí šroubovací hmoždinky v jejich středu. Talíř hmoždinky je pak zarovnán s povrchem desky.
6. Pomocí zubové stěrky naneste maltu na desky do potřebné výšky a vtlačte do ní sklovláknitou síťovinu, následně zahlaďte.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.