Jak na dilatační spáry při menších pohybech


Dilatační spáry umožňují pohyb v napojených plochách zateplení, ke kterým dochází vlivem rozpínání materiálu. Díky dilatačním profilům můžeme spáry zapravit tak, aby byly spoje mezi plochami rovnoměrné a estetické. Dilatační profily umisťujeme do lehké malty Multipor.

Pracovní postup

1. Na desky v oblasti dilatační spáry naneste Multipor lehkou maltu.
2. Maltu zapravte zubovou stěrkou se zubem 12 mm. Ze spár přebytečnou maltu odstraňte.
3. V místě spáry do malty zatlačte dilatační lištu s výztužnou tkaninou, následně maltu zahlaďte.
4. Po dokončení z lišty sejměte ochrannou fólii.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.