Jak na dilatační spáry při větších pohybech


Dilatační spáry chrání konstrukci zateplení Multipor od možného popraskání, když dojde k rozpínání materiálu. Jejich poloha je přesně specifikovaná v projektové dokumentaci. Postup vyplnění spár je jednoduchý. Do nanesené malty Multipor vtlačíme dilatační profil, který zajistí, že bude spoj rovnoměrný.

Pracovní postup

1. Na desky v oblasti dilatační spáry naneste Multipor lehkou maltu.
2. Maltu zapravte zubovou stěrkou se zubem 12 mm.
3. V místě spáry do malty zatlačte dilatační lištu s výztužnou tkaninou, následně maltu zahlaďte. Při aplikaci lištu stále přidržujte.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.