Jak na připojení parapetu pomocí kompresní pásky


Při aplikaci kompresní pásky je důležité vytvořit v rozích smyčky, které se roztáhnou a dokonale utěsní spáru mezi deskou Multipor a parapetem. Tím se vyhnete vzniku nežádoucích tepelných mostů.

Pracovní postup

1. Kompresní pásku umístěte na styk parapetu a izolační desky. Na hranách parapetu vytvořte pomocí pásky tzv. smyčky pro zajištění dostatečné dilatace mezi parapetem a později přiloženou deskou.
2. Pásku je nutné umístit i na spodní hranu parapetu, a to k vnějšímu líci izolačních desek.
3. Desku celoplošně nanesenou Multipor lehkou maltou přiložte k podkladu a posuňte o 2-3 cm do strany kolmo na směr nanesené malty.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.