Jak na skryté bednění pomocí pilířových tvárnic?

 

Stačí postupovat podle našeho návodu pro skryté bednění

 1. Postupujte jako s běžnými tvárnicemi

  Práce s pilířovými tvárnicemi je téměř totožná jako u běžných tvárnic Ytong. První řadu založte podle natažené zednické šňůry do Ytong zakládací malty tepelněizolační. Rovinnost kontrolujte latí nebo vodováhou. Pro drobné úpravy a stabilizaci vám poslouží gumová palička.

 2. Dodržujte správné nanášení malty

  Další vrstvy tvárnic ukládejte do tenkovrstvé zdicí malty Ytong. Pro její nanášení použijte zednickou lžíci s výškou zubu 3 mm a odpovídající šířkou. Lehce tak natáhnete maltu celoplošně a v rovnoměrné vrstvě. Stejným způsobem aplikujte maltu i na svislé styčné plochy tvárnic. Správnou konzistenci poznáte podle toho, že zdicí malta zachovává drážky vzniklé nanášením lžící. Zbytky malty po zaschnutí seškrábněte.

 3. Vložte připravenou výztuž

  Jakmile budete mít položenou třetí vrstvu zdiva, vložte do pilířové tvárnice armokoš. Ten mějte předem připravený podle statického výpočtu. Vzdálenost výztuže od zdiva by měla být 15 mm. Polohu můžete zajistit vhodnými distančními prvky.

 4. Betonujte postupně se zděním

  Po zafixování armokoše přejděte k betonáži. Tu provádějte betonem třídy min. C20/25 a hutněte ho postupně – ideálně vždy po položení tří vrstev zdiva. Tím si zajistíte možnost korigovat polohu vložené výztuže. Podélnou výztuž můžete napojit přesahem podle předpisu statika. Po betonáži pokládáme další vrstvu shora. Otvorem protáhněte výztuž, pak osaďte tvárnici. V případě použití pilířové tvárnice na obvodové zdivo je tvárnice odskočena a dodatečně zateplena.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.