Jak na zdění obvodového nosného zdiva?

 

Stačí dodržet doporučený postup pro zdění

 1. Pohlídejte si první řadu

  Mezi tvárnicemi v rozích natáhněte zednickou šňůru, pomocí které založíte celou první řadu nosného zdiva. Pokládejte ji na zakládací tepelněizolační maltu Ytong. Rovinnost kontrolujte vodováhou, příp. latí minimální délky 2 m. Tvárnice usazujte poklepem gumovou paličkou.

 2. Začínejte od rohů

  Další řady začněte zdít vždy od rohů, osazením celé tvárnice pery ven. Před nanesením zdicí malty Ytong vždy očistěte povrch od prachu a nečistot. Zděte na Ytong zdicí maltu správné konzistence s použitím zednické lžíce Ytong. Maltu rozmíchejte ve větší nádobě, na jeden pytel je třeba 4,8 litrů čisté vody.

 3. Vše průběžně kontrolujte

  Každou řadu zděte podle důkladně napnuté zednické šňůry. Vodováhou nebo dlouhou latí kontrolujte zarovnání tvárnic vodorovně i svisle. Případné výškové nerovnosti zarovnejte hoblíkem. Výhodou Ytongu je, že se nemusíte držet délkové modulace. Tvárnice vždy lehce uříznete na požadovaný rozměr a zpracujete skoro všechny odřezky.

 4. Nanášejte správně maltu

  Ytong zdicí maltu nanášejte pomocí zednické lžíce Ytong s výškou zubu 5 mm. A to po celé ploše zdiva. Rýhy hřebene nanášejte rovnoběžně se stěnou. Dodržujte správnou vazbu tvárnic. V případě použití hladkých tvárnic, které nemají pero a drážku, nanášejte Ytong zdicí maltu i na svislou stěnu tvárnic (styčné plochy). Nanesení na svislou stěnu tvárnic provádějte i u tvárnic pero-drážka v napojení rohů a doplnění dořezů, tzn. vždy když není spoj pero-drážka.

 5. Hlídejte vazbu tvárnic

  Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Při práci se stavebním systémem Ytong používejte výhradně gumovou paličku. Tvárnice pokládejte co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. Maltu, která vyteče ze spáry, nikdy nerozmazávejte po ploše zdiva. Po zavadnutí ji seškrábněte ostrou hranou lžíce, nebo po vytvrzení jednoduše odstraňte zbroušením, příp. oklepáním.

 6. Snadno upravte podle potřeby

  V případě budoucích otvorů můžete jednoduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku a vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes. Broušením ostění dosáhnete přesnou rovinnost pro osazení dveří a oken.

  Při správném dodržení pracovního postupu je stavba čistá a odpad minimální.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.