Jak napojit desky Multipor k dřevěným konstrukcím


Pro správnou funkčnost tepelné izolace musíte dbát na její správné usazení. V případě napojení desek na dřevěnou konstrukci používáme kompresní pásky, které pomohou s těsněním spár. Důležité je nalepit pásku na všechny místa styku s deskou Multipor.

Pracovní postup

1. Na všechna místa styku dřevěné konstrukce a desek Multipor nalepte kompresní dilatační pásku.
2. Desky Multipor vyřežte do potřebných tvarů a rozměrů, poté je umístěte do požadované polohy tak, aby se dotýkaly pásky vnějším lícem.

Podívejte se na stavby, které již mají svoji vnitřní či vnější izolaci.

Vnitřní zateplení

Středověká tvrz – proměna z brownfieldu na multifunkční centrum s hotelem

Vnitřní zateplení

Moderní bytová výstavba v Plzni

Máte už hotový projekt?

Rádi Vám pomůžeme s návrhem vnitřního systému zateplení. Navrhneme optimální tloušťku izolantu, vytipujeme kritické detaily, které Vám posoudíme. Neváhejte kontaktovat naše technické poradce.